Secció d'Ensenyament d'Acció Cultural del País Valencià
artículos útiles http://acpv.cat/cialis-generico.html para hacer frente http://acpv.cat/ensenyament/priligy.html a la disfunción eréctil
Reconstruir el futur
dimarts, 22 de maig de 2012 10:33

Article d'opinió de Tomàs Llopis a Levante-emv

Davant de la greu situació del sistema educatiu valencià, els ensenyants membres de la Secció d´Ensenyament d´ACPV volem reflexionar amb la comunitat educativa i en definitiva amb tota la societat valenciana. Les mesures del Ministeri d´Educació i del Govern valencià atempten contra el model educatiu i de política lingüística a l´escola consensuats en la transició. La contestació de docents i de col·lectius implicats en la defensa del sistema educatiu ha estat generalitzada però potser encara no prou unitària ni coordinada.

 Així, l´enquesta de la Conselleria de Presidència en què pregunta als ciutadans des de la seua web «Què et pareix que el nou decret de plurilingüime duplique les hores d´anglés que rep l´alumnat?» o «Estàs d´acord amb l´increment de dues hores lectives en l´horari setmanal del professorat de secundària?» ignora deliberadament que les decisions sobre els currículums i hores lectives han de correspondre a equips tècnics i envia a la societat un missatge de descrèdit cap al professorat tot qüestionant la seua dedicació. En aquest mateix sentit, l´augment de les taxes universitàries, la desaparició de molts programes d´atenció a la diversitat en ensenyament secundari, l´augment de les ràtios a les aules, totes les mesures regressives per a la qualitat de l´ensenyament públic, evidencien que les declaracions del ministre Wert en favor de la «igualtat d´oportunitats» signifiquen realment una oferta educativa basada en una veritable desigualtat d´oportunitats. 

Però el cas valencià és molt més greu. La responsabilitat de l´Administració en la recuperació de la llengua pròpia passa a ser una qüestió d´optimització de la despesa. Desapareixen els programes de promoció de l´ensenyament en valencià i el Servei d´Ensenyament en Valencià, i se silencien tots els estudis pagats per la pròpia conselleria que demostren els èxits i l´eficiència dels programes d´ensenyament en valencià i d´immersió. La Direcció General de Política Lingüística esdevé un organisme mut que només es dedica a certificar els coneixements de valencià. En el tema de la llengua també cal assenyalar l´acció decidida de l´Administració valenciana de reduir l´espai lingüístic al País Valencià i de no potenciar la col·laboració amb les altres àrees catalanoparlants que reduiria moltes despeses. 

Però l´agressió no queda ací, els contractes-programa llançats l´últim mes assenyalen el professorat com a responsable del fracàs escolar i creen la divisió entre els docents. D´aquesta manera, l´Administració es permet, sota la cobertura d´un suposat suport a l´ensenyament públic, una reducció dràstica de personal i de pressupost. Hi ha en joc les condicions i fins i tot molts llocs de treball als centres educatius universitaris i no universitaris; però especialment i molt durament les mesures de l´administració afecten la societat destinatària de l´educació com a  servei públic i universal. ACPV contribuirà en la mesura de les seues possibilitats a cercar un discurs integrador contra el desprestigi del professorat i per la implicació de la societat en la defensa d´un model educatiu públic, progressista, participatiu i valencià. Amb aquest objectiu, demanem als ensenyants, als estudiants i a totes aquelles entitats implicades, que perseveren en l´esforç de trobar el discurs i les accions reivindicatives més integradores en la necessària complicitat entre els servidors i els destinataris del servei educatiu.

Tomàs Llopis >> Secció d'Ensenyament d'ACPV

[Signen també Isidre Crespo, Carles Montclús, Josep Daniel Climent, Sandre Llop, Toni Espí, Fina Cardona i Toni Torrenyo]

 
 

 

Material didàctic

Correllengua 2018

Auques
Cartells
Unitats Didàctiques

     
 

Material didàctic

Correllengua 2017

Auques
Cartells
Unitats Didàctiques

     
 

Material didàctic

Correllengua 2016

Auques
Cartells
Unitats Didàctiques

     
 

Material didàctic

Correllengua 2015

Auques
Cartells
Unitats Didàctiques

     
 

Material didàctic

Correllengua 2014

Auques
Cartells
Unitats Didàctiques

     
 

Material didàctic

Correllengua 2013

Auques
Cartells
Unitats Didàctiques

     
 

Material didàctic

Correllengua 2012

Auques
Cartells
Unitats DidàctiquesLa secció d’Ensenyament d’Acció Cultural del País Valencià ens adherim al Manifest sindical unitari en contra de les retallades en educació al temps que exigim la depuració de responsabilitats del Consell i dels culpables directes de la fallida econòmica de les nostres institucions. La política insensata, sumptuosa, clientelar i corrupta dels nostres dirigents no la poden assumir ni l’educació, ni la sanitat públiques, pilars bàsics de la nostra societat.

 


Acció Cultural del País Valencià © 2011 - Octubre Centre de Cultura Contemporània. Carrer de Sant Ferran, 12 - 46001 - València - Tel. (0034) 96 315 77 99 - Fax. 96 315 51 64 - info@acpv.cat