JOVES D'ACCIÓ
PROJECTES EUROPEUS

 
     
   
     
 
  PROJECTE 2016
'CULTURE IN ACTION'
  PROJECTE 2018
'CULTURE AND INCLUSION'
 
     
 
     
 

ERASMUS +

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport.

Comprèn el període 2014-2020, obrint noves perspectives per al disseny de la mobilitat, així com per a la cooperació educativa europea i internacional.

El capítol de joventut del programa Erasmus+ brinda suport a tots els joves en el camp de l'educació no formal i informal. Els joves han d'adquirir habilitats essencials per al seu desenvolupament personal i professional a través del programa. Els joves europeus formen una part activa en la participació del futur de la UE.

Aquests són els objectius que el programa persegueix en l'àmbit de la joventut:

- Millorar el nivell de competències i de capacitats bàsiques dels joves.
- Promoure la seua participació en la vida democràtica d'Europa i en el mercat de treball.
- Promoure la ciutadania activa, el diàleg intercultural i la integració social.
- Reforçar vincles entre l'àmbit de la joventut i el mercat de treball.
- Promoure millores en la qualitat del treball, mitjançant una major cooperació entre les organitzacions en l'àmbit de la joventut i altres parts interessades.
- Complementar les reformes de les polítiques en les esferes local, regional i nacional.
- Recolzar el desenvolupament d'una política de joventut basada en el coneixement i l'experiència.
- El reconeixement de l'aprenentatge no formal i informal.
- Potenciar la dimensió internacional de les activitats juvenils.
- Potenciar el paper dels treballadors i les organitzacions en l'àmbit de la joventut com a estructures de suport per als joves.

Presentació de l’Acció clau 3- Suport a les reformes de les polítiques- Diàleg estructurat

És el nom que s'utilitza per a definir els debats entre els joves i els responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut, amb la finalitat d'obtenir resultats útils en la construcció de polítiques.

Les activitats que recolza aquesta acció promouen la participació activa de la joventut en la vida democràtica europea i la seua interacció amb els responsables de la presa de decisions.