Acció Cultural del País Valencià. Tornar a portada.
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Correu electrònic:
Telèfon :
DNI:
Data de naixement:
Professió:
Vull pertànyer al Casal/Delegació de:
   

Em vull fer soci d'Acció Cultural del País Valencià amb una quota de:

10 euros/trimestre Joves d'Acció (menors de 30 anys)
25 euros/trimestre
36 euros/trimestre
20 euros/trimestre (jubilats o aturats)
(quantitat superior trimestral)

Banc o Caixa:
Agència:
DC:
Núm Compte:
Població:
CP:
Titular:
res
© Acció Cultural del País Valencià