• Alguna vegada un policia t’ha dit que li parles en castellà perquè no té obligació d’atendre’t en valencià?

• Has preguntat en una botiga el preu d’un producte en valencià i t’has sentit ignorat?

• Has trobat mai cap carta en un restaurant redactada íntegrament en valencià?

• T’han denegat notificar-te en valencià una resolució judicial, de l’administració local o autonòmica?

• Què penses que seria útil fer per a la promoció i ús del valencià a qualsevol àmbit?

• Estas satisfet pel bon ús que es fa del valencià a la teua localitat? Vols felicitar per la seua tasca de promoció lingüística cap entitat o persona?

Si et veus reflectit en qualsevol de les situacions anteriors i vols efectuar cap queixa, suggeriment o, per contra, que es felicite alguna persona o entitat, posem al teu servei el l TELÈFON DE LA LLENGUA.

 

I què farem?

1. Rebre i tramitar les teues queixes per no haver-se respectat els drets lingüístics. Les queixes es transmetran als organismes competents, instant-los que es prenguen mesures correctores que eviten una nova discriminació, proposant-los accions positives a propòsit d’això i fent un seguiment de l’evolució i la resolució del conflicte. I quan la gravetat del cas així ho aconselle, s’iniciaran els procediments legals, administratius o judicials que hi calguen.

2. Assessorament i atenció de consultes. Us informarem de quins són els drets lingüístics que ens emparen, i us oferirem assessorament sobre com exercitar-los.

3. Publicarem les bones i les males pràctiques lingüístiques. Anualment farem públic un informe en què recollirem les vostres denúncies i queixes, les infraccions i els atacs dels quals ens hàgem assabentat, i els seus responsables. 

Igualment difondrem la tasca positiva, felicitant públicament les actituds positives envers la llengua i transmetent a les organitzacions i als particulars que garanteixen els drets lingüístics l’agraïment pel seu treball.

 

Com ho farem?

A través del telèfon 96 315 77 99 i del  formulari que trobaràs més avall.

Les persones interessades a realitzar una queixa, denúncia o consulta sols hauran de telefonar i deixar les seues dades d’identificació i de contacte amb una breu explicació del que motiva la seua telefonada. O bé poden optar per omplir el formulari web amb els mateixos requisits.

El servei no permetrà en cap cas peticions anònimes.

Analitzada la petició, si s’entén que no existeix vulneració dels drets lingüístics es comunicarà igualment a la persona sol•licitant i s’arxivarà. En cas contrari,  segons quin haja estat el motiu de la consulta s’actuarà:

 En els casos de felicitacions, es transmetran sempre que es valore com a ajustada a la realitat i la legalitat lingüística.
 En el cas de queixes, consultes i denúncies, caldrà la conformitat prèvia de la persona sol·licitant amb el cost del servei.

 

Cost del servei

En qualsevol cas, si s’opta per la via telefònica, la tramesa de felicitacions serà gratuïta. L’assessorament és gratuït per a les persones associades a ACPV i l’alumnat i el professorat del Centre Carles Salvador.

Les queixes, l’assessorament i la interposició, tramitació i seguiment de denúncies tindran un cost mínim, ajustat a les circumstàncies del cas i del qual sempre s’informarà en acceptar dur a terme l’actuació. Quedarà a la voluntat de la persona sol·licitant acceptar el cost i continuar el procediment o desistir-ne.

En casos excepcionals per la seua importància o per les persones i circumstàncies concurrents, ACPV assumirà el cost del servei.

 

Síndic de greuges

Queixes a la Sindicatura de Greuges

 

 

Tenim drets, Sí a la nostra llengua - Acció Cultural del País Valencià © 2011 - Octubre Centre de Cultura Contemporània. Carrer de Sant Ferran, 12 - 46001 - València - Tel. (0034) 96 315 77 99