La llengua que parlem és una de les coses que més ens identifica com a persones i membres d’un determinat col·lectiu humà. Hauria de ser així de senzill. Tanmateix, al nostre país ocorre un fenomen d’ocultació de la llengua. Massa sovint només l’usem amb persones conegudes i no amb desconegudes ni en situacions impersonals, com ara en fer les compres en un gran magatzem, al centre de salut, en demanar en una cafeteria, en un cinema o en una sala de concerts. I una gran part dels productes ni tan sols ens els ofereixen en català: telèfons mòbils, programes informàtics, pel·lícules, etc. Això fa que es tinga la impressió que la nostra llengua només serveix per a casa i no per al món en què vivim.

Com a joves, podem canviar això i transformar un model lingüístic i social (auto)discriminatori. Si nosaltres no ens respectem, no ens respectarà ningú.

Els suggeriments següents ens ajudaran a conèixer els nostres drets i també els mecanismes per a poder viure sempre en català amb normalitat. A més, contribuirem a fer una societat més justa i més nostra.

 1. Parla sempre en valencià a tothom i a tot arreu. La immensa majoria de la població com a mínim l’entén, i molts el parlen. La major part del jovent ha estudiat el català i, per tant, no en té problemes de comprensió.
 2. Si no et responen en valencià, cap problema. Pots continuar en valencià i mantenir una conversa bilingüe en què cadascuna de les parts parla la llengua que vol.
 3. Si algú et demana que canvies de llengua “per educació”, que no t’emboliquen. Cap persona no és maleducada per parlar la seua llengua al seu país. Tampoc no hi ha llengües d’educació i d’altres maleducades. Evita les discussions i continua parlant en català.
 4. Acostuma’t a parlar en valencià a tot arreu i amb tothom: al restaurant, al centre comercial, al carrer, a les amistats..., i sobretot, al centre de salut, al collegi, a l’institut, a la universitat i a les dependències de qualsevol administració, ja que aquestes tenen l’obligació d’atendre’t en català.
 5. No hi ha cap deure legal de parlar castellà. No t’ho pot demanar ningú i és una falta molt greu en els empleats públics, incloent-hi els membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. Ara bé, has de valorar adequadament les circumstàncies del cas en què et trobes.
 6. Hi ha una àmplia oferta d’oci en valencià, des de llibres fins a música, revistes, programes, activitats, etc. Informa-te’n i col·labora a difondre-les entre les teues amistats.
 7. El català té una alta presència a la xarxa. Tanmateix, a les xarxes socials l’opció és defi citària. Demana versions completes en català, utilitza-les i recomana-les.
 8. No totes les companyies de telèfons mòbils els ofereixen en català. Informa-te’n abans i no compres productes que no l’incloguen. Demana per escrit a les companyies aquesta possibilitat.
 9. A la feina, en general, no tens obligació de parlar en castellà: només si la teua empresa radica fora de l’àmbit lingüístic català o si parlar un determinat idioma és una clàusula expressa del teu contracte de treball.
 10. Pots demanar que la teua documentació laboral (contracte, nòmines, etc) estiga en valencià. L’empresa no en té cap obligació, però potser no s’hi oposa i simplement no ho fa perquè ningú ho demana.
 11. Comunica per escrit a les administracions que vols que s‘adrecen a tu en valencià: ajuntament i diputació (impost de vehicles, etc.), serveis públics de salut i d’ocupació (atur), etc. A la web de la campanya t’oferim formularis en què només cal afegir les teues dades i, una vegada enviades, tenen l’obligació de respondre’t sempre en català.
 12. Quan a la teua classe algú demane que facen les classes en castellà, recorda-li que tens dret a rebre les classes en valencià i que ja hi ha una àmplia oferta educativa en castellà.
 13. Si en una línia en valencià el professorat fa les classes en castellà, exigeix el teu dret a la docència íntegra en valencià. Pots exigir-ho als òrgans de direcció del centre i a la inspecció educativa.
 14. Demana al professorat manuals i materials didàctics de les respectives matèries en català. També a les biblioteques del teu centre d’estudis, poble o ciutat.
 
Tenim drets, Sí a la nostra llengua - Acció Cultural del País Valencià © 2011 - Octubre Centre de Cultura Contemporània. Carrer de Sant Ferran, 12 - 46001 - València - Tel. (0034) 96 315 77 99