data_pub_noti AND pos_noti != '0' AND ( data_cad_noti > '$avui' OR data_cad_noti = '0') order by pos_noti ASC limit 1"; $resultat = mysql_query ($consulta, $servidor) OR die ("No puc connectar $consulta"); $numresultat = mysql_num_rows ($resultat); for ($i=0; $i<$numresultat; $i++) { $id_noti = mysql_result ($resultat, $i, "id_noti"); $titol_noti = mysql_result ($resultat, $i, "titol_noti"); $subtitol_noti = mysql_result ($resultat, $i, "subtitol_noti"); $text_noti = mysql_result ($resultat, $i, "text_noti"); $img_noti = mysql_result ($resultat, $i, "img_noti"); $peu_img_noti = mysql_result ($resultat,$i, "peu_img_noti"); $text_ampli_noti = mysql_result ($resultat,$i,"text_ampli_noti"); $data_pub_noti = mysql_result ($resultat,$i,"data_pub_noti"); $img_noti_amp = mysql_result ($resultat, $i, "img_noti_amp"); $x = "\n"; $y = "
"; $text_noti = eregi_replace($x,$y,$text_noti); $tmp_any = substr ($data_pub_noti,0,4); $tmp_mes = substr ($data_pub_noti,4,2); $tmp_dia = substr ($data_pub_noti,6,2); $noti_pral = " \n". "
". "

$titol_noti

". "

$subtitol_noti

". "

$tmp_dia/$tmp_mes/$tmp_any

". ""; if ($img_noti != "") { if ($img_noti_amp != "") { $mida_p = GetImageSize ("$path_IMATGES/$img_noti"); $t_amplada = $mida_p[0]; $mida = GetImageSize ("$path_IMATGES/$img_noti_amp"); $amplada = $mida[0]; $alcada = $mida[1]; $noti_pral .= "
\"$peu_img_noti\"
$peu_img_noti
"; } else { $noti_pral .= "
\"$peu_img_noti\"
$peu_img_noti
"; } } $noti_pral .= "

\"\" $text_noti

". "
". " "; } $consulta = "select * from abr07noticies where '$avui' > data_pub_noti AND pos_noti != '0' AND ( data_cad_noti > '$avui' OR data_cad_noti = '0') order by pos_noti ASC limit 5"; $resultat = mysql_query ($consulta, $servidor) OR die ("No puc connectar $consulta"); $numresultat = mysql_num_rows ($resultat); for ($i=1; $i<$numresultat; $i++) { $noticies = ""; $id_noti = mysql_result ($resultat, $i, "id_noti"); $titol_noti = mysql_result ($resultat, $i, "titol_noti"); $subtitol_noti = mysql_result ($resultat, $i, "subtitol_noti"); $text_noti = mysql_result ($resultat, $i, "text_noti"); $img_noti = mysql_result ($resultat, $i, "img_noti"); $peu_img_noti = mysql_result ($resultat,$i, "peu_img_noti"); $text_ampli_noti = mysql_result ($resultat,$i,"text_ampli_noti"); $data_pub_noti = mysql_result ($resultat,$i,"data_pub_noti"); $img_noti_amp = mysql_result ($resultat, $i, "img_noti_amp"); $x = "\n"; $y = "
"; $text_noti = eregi_replace($x,$y,$text_noti); $tmp_any = substr ($data_pub_noti,0,4); $tmp_mes = substr ($data_pub_noti,4,2); $tmp_dia = substr ($data_pub_noti,6,2); if ($i > 0 ) { $html_noticies .= "
 • $titol_noti
 • "; } } ?> ACPV - Acció cultural del País Valencià - Especial 25 d'abril

  5 de maig: manifestació

  més notícies destacades
  5 de maig: concert
  5 de maig: concert
  5 de maig: concert
  5 de maig: concert
  5 de maig: concert

  © Acció Cultural del País Valencià
  Telèfon 902 117 076 / Ajuts econòmics 2100-0700-12-0200059677
  Aquesta és la web especial en motiu de la Diada del 25 d'abril. Des d'ací podeu consultar la pàgina habitual d'Acció Cultural del País Valencià.