En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, d’ara en endavant RGPD, ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ (ACPV) posa de manifest la present política de privacitat i de protecció de dades en relació a les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels usuaris i usuàries:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament

Acció Cultural del País Valencià – Octubre Centre de Cultura Contemporània
CIF: G46164026
Adreça: Carrer de Sant Ferran, 12 – 46001 – València
Telèfon: 96 315 77 99
Correu electrònic: info@acpv.cat

Àmbit d’aplicació

La present política resultarà d’aplicació a les següents persones:

– Persones que visiten la web wwwacpv.cat/valenciaenxarxa
– Persones que es comuniquen de manera voluntària amb ACPV, a través del formulari de contacte de la web o mitjançant un correu electrònic.

Finalitats del tractament i base legal

– En cas d’enviament d’una consulta general a través del formulari de contacte o mitjançant correu electrònic, la finalitat de la recollida i tractament de les dades per part de ACPV té com a única finalitat la resposta a les consultes plantejades. En cap cas aquestes dades s’incorporaran amb cap fitxer amb la intenció de dur a terme un tractament de les dades o incorporar-les a cap base de dades amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials, més enllà de les derivades de la pròpia consulta.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és la resposta a les consultes realitzades voluntàriament per l’usuari/ària.

– En relació a les cookies que Recursos educatius utilitza en la seua pàgina web, i que s’emmagatzemen en els dispositius de l’usuari/ària amb acceptació prèvia, tota la informació es troba a publicada a la Política de Cookies.

Conservació de les dades

– Les dades derivades de l’enviament d’una consulta general, en no incorporar-se a cap fitxer, es conservaran només mentre dure la relació derivada de la pròpia consulta.

Exercici de drets

En qualsevol moment els usuaris i usuàries poden exercir els drets de rectificació de dades inexactes, de supressió o dret a l’oblit, d’oposició al seu tractament per motius relacionats amb la seua situació particular, així com de limitació del mateix i de portabilitat de les dades, en les condicions previstes en el RGPD.

Els drets es poden exercir mitjançant els següents canals:

– Comunicació escrita dirigida a Acció Cultural del País Valencià – Carrer de Sant Ferran, 12 – 46001 – València.
– Correu electrònic a info@acpv.cat, especificant en l’assumpte del missatge “Sol·licitud drets RGPD”.
– A través del formulari de contacte de la web, especificant en l’assumpte del missatge “Sol·licitud drets RGPD”.

Així mateix, recordem que en tot moment l’usuari/ària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control corresponent.

Data de publicació

La present política de privacitat i de protecció de dades s’ha publicat el 26 de juliol de 2018.