LA PLATAFORMA-WEB “VALENCIÀ EN XARXA” ÉS UN PROJECTE D’ACPV I LA XARX A DE DOCENTS UN ENTRE TANTS

Es tracta d’un projecte innovador, obert i col·laboratiu en favor de la renovació i el futur de la nostra llengua

Valencià en Xarxa” és una plataforma-web amb una triple característica:

Primer, el futur de la llengua catalana, també al País Valencià, passa per la seua promoció en tots els àmbits d’ús social i, sobretot, per una renovació constant, que ens situe al capdavant dels plantejaments més moderns, per a connectar amb les noves generacions i els sectors socials capdavanters. En aquest sentit, “Valencià en Xarxa” és plataforma-web pensada com un instrument obert (que significa que estarà en permanent construcció i renovació) per a poder oferir material educatiu per a l’aula (guies didàctiques, auques, jocs…), per a fora de l’aula (rutes educatives, excursions, tallers…), i per a l’oci i el temps lliure, en format digital i TIC, per a docents, pares i mares, i joves. En aquest sentit, anirà incorporant contínuament material, i fins i tot elaborarà material propi en format TIC.

Segon, el futur del valencià passa també per treballar amb una actitud propositiva i positiva, i per impulsar iniciatives útils. Si volem guanyar nous sectors i noves persones per a la llengua, i incorporar de forma permanent a les noves generacions, hem d’adequar-nos al nou context social que viu el País Valencià i al canvi generacional, que demanda precisament eixa actitud. Per això la plataforma-web té vocació d’instrument útil, tant per a l’ensenyament, com per a l’oci.

Tercer, el futur de la nostra llengua demana, a més, un treball de suma i multiplicació de sinèrgies, de forma generosa. Una aliança d’organitzacions i persones que aporten valors i especialitats, capacitats d’arribar a sectors diversos. Per això “Valencià en Xarxa” comença com el resultat del treball conjunt d’ACPV i de la cooperativa de professorat especialista en TIC “Un Entre Tants”, i s’obre a la participació i col·laboració de docents, pares i mares, i joves. I en aquest sentit, comptarem també amb la participació de l’Escola d’Animació d’ACPV i el seu claustre de professorat especialista en oci i temps lliure juvenil.

Els objectius de “Valencià en Xarxa”, així doncs, són:

-Fomentar la nostra llengua en el públic infantil i juvenil en els àmbits d’ús més enllà de l’espai de l’ensenyament reglat.

-Col·laborar a cobrir la mancança de recursos, material i informació en valencià referida tant al vessant educatiu com al de l’oci, adreçat tant a públic infantil com juvenil.

-Construir una eina de fàcil ús, adreçada a centres d’ensenyament, famílies, xiquets i joves que puga esdevenir un portal de referència del valencià.

-Articular una xarxa de treball que integre recursos i informació pròpia amb la posada a disposició dels recursos i informació generada per altres actors.

-Crear un fòrum de professorat i de famílies per a conèixer necessitats, detectar mancances, avaluar propostes, rebre informació i propostes, i estimular la participació.

Acció Cultural del País Valencià

Acció Cultural és una associació cívica creada l’any 1971 però legalitzada amb la restauració de la democràcia, el 1978. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià, i de la consciència civil que se’n deriva. Va ser fundada per Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Andreu Alfaro, Eliseu Climent, Joan Francesc Mira…

Acció Cultural promou tot tipus d’iniciatives, activitats i campanyes per a la promoció de la llengua i la cultura, i la normalització de les relacions entre el País Valencià i Catalunya. En cada moment històric, ACPV ha provat d’identificar l’element fonamental que ens permetria fer un pas endavant:

-Anys 70: davant la imminent aprovació de l’ensenyament en la nostra llengua, la creació del Centre Carles Salvador, que va formar el professorat que va fer possible l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, i que continua fent cursos de valencià

-Anys 80: davant de la necessitat de l’accés del català als mitjans àudiovisuals de masses, creació de la xarxa de repetidors que durant 25 anys han permès la recepció de TV3 i Catalunya Ràdio al País Valencià, fins que fou censurada; i alhora la campanya per una ràdio i televisió valencianes plenament en valencià

-Anys 90: davant la necessitat de connectar amb els joves que no havien viscut la transició, l’impuls de la música rock i pop en la nostra llengua amb els concursos i concerts Tirant de Rock, com un instrument per apropar els joves a la llengua (i d’on van sorgir grups com Obrint Pas i tants d’altres)

-A partir de la segona meitat dels anys 90 i la primera dècada del segle XXI:

*la mobilització ciutadana -diades del 25 d’Abril i del 9 d’Octubre

*l’organització en nuclis locals i Delegacions Comarcals d’ACPV i en Casals Jaume I, com una estructura que permet l’arribada de la cultura al territori

-Primera dècada del segle XXI: davant la necessitat de difondre i dignificar la cultura i la llengua en la ciutat i l’àrea metropolitana de València, i crear un espai de trobada associativa i de moviments socials, creació de l’edifici Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) al centre de València

-A partir de 2012: inici d’un procés de renovació  (renovació generacional, paritat de gènere en la Junta Directiva, aprofundiment en les polítiques de participació i transparència, creació de sectorials i d’equips de treball…)

-A partir de 2015: disseny d’una d’un programa estratègic amb objectius concrets (competència lingüística com a condició per a l’accés a la funció pública valenciana, Llei d’Igualtat Lingüística, col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, recuperació del senyal de TV3 i de la ràdio i televisió valencianes, defensa dels drets lingüístics, enfortiment de l’organització juvenil, creació de l’Escola d’Animació, impuls de nous instruments TIC de promoció de la llengua, enfortiment de la Federació Llull amb Omnium Cultural i Obra Cultural Balear, participació en la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística-ELEN amb 122 associacions europees…)

Com s’organitza ACPV?

  1. a) Una Junta Directiva, elegida per votació dels socis
  2. b) 3 sectorials (Política Lingüística, Ensenyament i Joves)
  3. c) Una organització territorial
  4. d) Una xarxa de 10 centres culturals o Casals, entre els quals destaca, amb personalitat diferenciada, l’Octubre Centre de Cultura Contemporània
  5. e) Uns Serveis als socis, entre els quals destaca el Servei Jurídic d’ACPV, que ens ha permés guanyar nombroses sentències a favor de la llengua

1Entretants

1entretants és una xarxa de docents, de tots els nivells educatius i de totes les àrees, que apostem per l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) i per la defensa del valencià com a llengua d’ensenyament.

Perquè es pot viure i es pot ensenyar i aprendre en valencià!

Perquè Internet i totes les tecnologies i les maneres de comunicar que l’envolten han vingut per quedar-se i, ja que formen part de les nostres vides, considerem que també han de formar part del nostre sistema educatiu: com a finalitat en sí mateixes (hem d’aprendre i d’ensenyar a usar-les correctament) i com a instrument a l’hora d’ensenyar i d’aprendre.

1entretants tenim com a eixos vertebradors el treball cooperatiu, la col·laboració entre docents, la innovació educativa, els canvis metodològics i la investigació.