Estima el valencià – videoclip

Aitana Ferrer, Trobadorets, Marcel Macià, Canta Canalla, Dani Miquel i Ramonets canten ‘Estima el valencià’.

Estima el valencià

Entre la població infantil hi ha dues qüestions que ens preocupen: la disminució de l’ús del valencià i l’empobriment en l’expressió, ja siga oral o escrita, que disminueix el seu prestigi social, atés que es produeix una escletxa entre la llengua formal i la llengua d’ús.

Objectius

Les finalitats d’aquest projecte són:

Adquirir vocabulari normatiu

Facilitar l’adquisició del valencià normatiu d’una manera divertida i amb missatges d’estima cap a la llengua.

Recursos lúdics

Contribuir a la creació de continguts de qualitat en la nostra llengua, que esdevinguen eines i recursos lúdics i dinàmics.

Ús acurat de la llengua

Conscienciar el professorat i les famílies de la importància d’un ús el més acurat i formal possible de la llengua.