Tots els continguts del lloc web d’Acció Cultural del País Valencià – ACPV —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc.— són, bé propietat d’Acció Cultural del País Valencià – ACPV , bé de societats del grup al qual Acció Cultural del País Valencià – ACPV pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Acció Cultural del País Valencià – ACPV és propietat exclusiva d’Acció Cultural del País Valencià – ACPV i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Acció Cultural del País Valencià – ACPV és d’Acció Cultural del País Valencià – ACPV o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seua reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de ACPV o dels seus proveïdors.

ACPV i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips d’ACPV són marques protegides per ACPV. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web d’ACPV (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzen sense autorització d’ACPV constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

ACPV es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seua actualització. Així mateix, ACPV es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

Tant l’accés al web d’ACPV com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’usa, i ACPV no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. ACPV a no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguen exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es pogueren enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web d’ACPV.

Per facilitar-ne l’accés, pot ser que ACPV incloga vincles a pàgines d’Internet que pertanyen o estiguen gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que ACPV no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a ACPV no implica que ACPV l’aprove, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de ACPV es faça referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup ACPV .

ACPV exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja siga a través del web de ACPV o de webs de tercers.

ACPV no es responsabilitza dels virus que tinguen el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part d’ACPV.

El contingut del web de ACPV únicament és aplicable a territori espanyol.

ACPV garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de ACPV . Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de ACPV, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès.De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la LO 15/1999 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant de normativa d’aplicació , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder satisfer la sol·licitud i enviar informació general sobre ACPV . Resteu informats des de la possibilitat d’exercir els drets de l’accés, rectificació, cancel·lació i posició en els termes establerts en la legislació vigent dirigint-vos a l’adreça: Carrer de Sant Ferran, 12 · 46001 València.

El responsable d’aquest fitxer és ACPV, domiciliat al C/Sant Ferran, 12 de València davant el que pot exercir en els termes establerts en l’esmentada normativa els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades incloses en el fitxer indicat, adreçant-se al servei d’informació d’ACPV.