Projecte educatiu

Som un moviment educatiu amb un projecte transformador. Contribuïm a l’educació d’infants i joves del País Valencià per tal de construir una societat més justa, lliure i igualitària.

Facilitem espais de creixement i aprenentatges compartits entre iguals. Espais on infants i joves se senten protagonistes, còmodes i on gaudeixen d’autonomia per assegurar el seu desenvolupament individual i amb capacitat de participar activament i incidir en el seu entorn. En definitiva, una educació que contribueix a la transformació personal, col·lectiva i social.

El nostre projecte educatiu es basa en el mètode escolta que pren com a referents els moviments de l’escoltisme i el guiatge mundials, i a través del qual treballem els següents valors:

 • Estima pel país, la llengua i la cultura pròpia
 • Participació en la vida col·lectiva, compromís amb l’entorn i amb el país.
 • Estima i defensa de la natura i del territori.
 • Solidaritat voluntària conscient i activa.
 • Lluita per la igualtat i contra tot tipus de discriminació
 • Feminisme
 • Defensa de la cultura de la pau
 • Sinceritat, honestedat i responsabilitat
 • Respecte i cura de la pròpia persona i de les altres
 • Esforç personal i col·lectiu
 • Austeritat, generositat, alegria i optimismeAGRUPAMENTS

Els agrupaments d’Escoltes del País Valencià representen el fonament sòlid del moviment escolta. És en aquest marc que la joventut convergeix cap al cau per viure l’experiència de l’escoltisme diàriament, immersa en un entorn d’aprenentatge constant. Aquest és el punt de partida on es nodreixen i es desenvolupen projectes, i on cada individu contribueix a reforçar l’essència d’aquest projecte educatiu.

La xicalla participant es segmenta en grups d’edats que porten a terme una varietat d’activitats amb objectius específics adaptats a les seues necessitats i interessos. Actualment, estem treballant amb dos grups:

LLOPS

Joves d’entre 9 i 12 anys. Es caracteritzen per una energia i vitalitat autèntiques, mostrant un fervor per expressar-se i una creativitat única. Els participants del grup de Llops adquireixen progressivament coneixements en diversos àmbits del seu dia a dia. Coexistint en comunitat i desenvolupant habilitats per treballar col·lectivament, comencen a abordar conflictes i a gestionar emocions. A través d’un procés evolutiu, van construint els seus propis valors i consolidant els hàbits que donen forma a la seua personalitat.

RAIERS

Joves de 12 a 15 anys. El grup de Raiers es troba en una edat en la qual l’afany per participar en projectes i desafiaments es manifesta amb força. Aquest desig de superació i de contribuir activament es converteix en un impuls que reforça el seu compromís personal. En aquest context, la implicació en diverses activitats no només fomenta el desenvolupament individual sinó que també enforteix els vincles entre els membres del grup, creant una comunitat més cohesionada i compromesa. Aquesta etapa representa, per tant, un moment clau on l’exploració i l’entusiasme pel creixement personal es converteixen en motors que impulsen el desenvolupament integral dels participants.