Aproximació a la poesia de Joan Fuster per Toni Espí

  Aquesta aproximació didàctica a la poesia de Joan Fuster ressegueix la publicació més completa de la seua obra poètica –Joan Fuster. Set llibres de versos. Ed. 3 i 4. València, 1987– i té com a guia l’estudi de Josep Ballester. Joan Fuster: una aventura...

L’assaig fusterià a partir de l’article “Amor” per Tomàs Llopis

Presentació Malgrat que l’assaig és definit com a un “gènere en prosa, no narratiu, que aborda d’una manera lliure, no exaustiva i no especialitzada els problemes més diversos d’ordre filosòfic, històric, polític, literari, científic, etc.”, la llibertat no pot estar...