PRESENTACIÓ

Aquest blog és una plataforma d’intercanvi d’experiències fusterianes. Pensat inicialment amb una orientació pedagògica —que sovint s’entén com a sinònim d’”escolar”—, la intenció dels autors del projecte és més àmplia. Es pot fer pedagogia des de molts àmbits i no només des de l’acadèmia. Al capdavall, sense aquesta intencionalitat, tampoc no s’entendria bona part de l’obra de Joan Fuster.

Per tant, convidem a tothom que hi tinga alguna cosa a dir sobre experiències “pedagògiques” fusterianes a participar en aquesta conxorxa cívica de lectura i de divulgació del pensament del nostre assagista més important, per a la qual cosa només ha de posar-se en contacte amb els editors i fer-los arribar la seua proposta.