MANIFEST

MANIFEST “PER JOAN FUSTER” DE LA SECCIÓ D’ENSENYAMENT D’ACPV

La Secció d’Ensenyament d’ACPV se suma a la commemoració del 25è aniversari de la mort de Joan Fuster, promoguda per la Institució de les Lletres Catalanes, i s’afegeix als actes que ACPV impulsa amb el títol global d’Any Fuster dins d’una campanya adreçada al públic escolar i a la societat dels Països Catalans per tal de difondre des d’una òptica global l’obra i la figura de l’escriptor de Sueca.

La figura de Joan Fuster ha estat objecte de múltiples aproximacions des de diverses vessants, la major part d’elles remarcant la posició central que ocupa la seua obra intel·lectual, sempre compromesa en la formació d’una opinió pública lliure i més culta. No obstant això, en determinades ocasions, la seua actitud oberta al diàleg permanent s’ha vist entrebancada per lectures esbiaixades i reduccionistes amb l’objectiu, frustrat, d’apartar el llegat fusterià del debat sobre la configuració de la societat actual.

Cal aprofitar, doncs, l’efemèride per a mostrar que Joan Fuster no és “només” l’autor de Nosaltres els Valencians i de la consegüent formulació del valencianisme modern amb tot el que això comporta per al  marc territorial dels Països Catalans, sinó que la seua formulació nacional respon a uns principis d’honestedat intel·lectual, de compromís humanístic amb totes les branques del pensament i del coneixement humà, i amb les llibertats individual, social i nacional, que ell considerava irrenunciables.

Explicar el grandiós procés metodològic del pensament fusterià i divulgar-lo mitjançant tots els mitjans de difusió de què puguem disposar és l’objectiu d’aquesta campanya. La Secció d’Ensenyament d’ACPV considera que la presència permanent del pensament fusterià ha de contribuir a formar una societat valenciana més dialogant, més conscient i més lliure. És per tot açò que encetem la campanya i convidem tothom a formar un equip de treball i de debat fusterià. Cal no oblidar que, com va dir el mateix Fuster amb la ironia provocadora que el caracteritzava, “Joan Fuster és la mesura de totes les coses”.

Secció d’Ensenyament d’ACPV

València, febrer  2017