Tenim drets

Recursos, materials, informació i assessorament

DRETS

Drets lingüístics

Guia de drets lingüístics

Informació simple i pràctica

En aquesta guia trobaràs informació simple i pràctica sobre com: adreçar-te i ser atès en valencià amb totes les administracions del País Valencià oralment i per escrit;  fer en la nostra llengua inscripcions en registres públics; adaptar-te el nom, normalitzar-te la grafia dels cognoms; presentar reclamacions si no t’atenen bé i en la llengua oficial i pròpia del país, i obtenir empara de les instàncies oficials i de la societat civil.
Et facilitem uns formularis per a tots aquests tràmits en què només cal afegir les teues dades. I et donem instruccions clares perquè pugues fer cada pas amb la màxima confiança.
T’ajudem a fer tot això i un grapat de coses més perquè visques plenament en valencià i elimines les complicacions que t’ho impedeixen.

Pots fer molt per la llengua… i per tu mateix!

Marc legal

El marc legal actual és limitat i gens igualitari, és cert. Però sovint aprofitem poc els drets i les possibilitats que ens reconeix. I aprofitar al màxim el marc legal actual és l’única manera d’eixamplar-lo i canviar-lo.

Utilitzar aquests drets i possibilitats al màxim –com t’expliquem ací amb senzillesa i amb mitjans pràctics– facilita que pugues viure plenament en català. Però, a més, això t’ajudarà a guanyar en assertivitat lingüística i personal.

Augmenta la teua assertivitat (lingüística i general)

Deixa de ser valencianocallant: passa a ser valencianoparlant actiu

T’expliquem també unes senzilles tècniques per a deixar de ser valencianocallant i convertir-te en un valencianoparlant actiu.
Només així podrem fer el valencià ben visible i útil. Si no, reforcem la imatge de poc ús i poca utilitat. Però no sols de la llengua: també de nosaltres mateixos com a persones.

QÜESTIONS BÀSIQUES

Qüestions bàsiques que cal saber i posar en pràctica

|

1. Llengua oficial i, a més, la llengua pròpia del poble valencià

El valencià és llengua oficial i, a més, la llengua pròpia del poble valencià, i així ho recull l’Estatut d’Autonomia.

|

2. Plena validesa: no se'ns pot demanar canvi de llengua

Com a llengua oficial, totes les comunicacions, orals i escrites, que hi fem són plenament vàlides. No se’ns pot demanar ni traducció dels escrits ni que canviem la llengua en les intervencions orals.

|

3. Cal oposar-se a tot intent de discriminació: tenim suport legal i social

No se’ns pot denegar l’atenció per raó de la llengua ni ens poden al·legar que no ens entenen ni rebutjar cap comunicació oral o escrita en valencià. Si ens neguen l’atenció o ens atenen malament per aquest motiu, podem rebre suport i denunciar-los. La llei ens empara. I ara s’ha creat l’Oficina de Drets Lingüístics per a garantir el nostre dret d’usar la nostra llengua, com a oficial i pròpia del país.

|

4. No hi ha cap deure d’usar el castellà: el deure és de conèixer-lo

No hi ha cap deure constitucional d’usar el castellà, com alguns a vegades pretenen abusivament. La Constitució espanyola fixa el deure de conèixer-lo, però no d’usar-lo.

|

5. L’oficialitat comprèn totes les administracions radicades al País Valencià: també les de l’Estat o l’administració de Justícia

S’ha estès la creença que l’oficialitat només afecta les institucions valencianes: la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments i mancomunitats. No és així: l’oficialitat implica totes les administracions que tenen seu al País Valencià: també la de l’Estat i la de Justícia.

|

6. Valencià i català: equivalència avalada legalment per al nom de la llengua.

El nom que figura en l’Estatut d’Autonomia és valencià (o fins i tot idioma valencià). Però això no és obstacle perquè puguem utilitzar també la denominació català o llengua catalana, més general i comuna amb la resta de territoris de la nostra àrea lingüística. Així ho fan, per exemple, normes legals com els estatuts de les universitats de València, d’Alacant i Jaume I de Castelló, amb ple reconeixement legal.

|

7. País Valencià, l’expressió de la “concepció moderna” del país segons l’Estatut, enfront del nom oficial i administratiu de comunitat

El nom oficial del País Valencià és Comunitat Valenciana, de la mateixa manera que, per exemple, el nom oficial d’Espanya és Regne de Espanya. Amb això ja es veu que, analògicament, no hi ha obligació d’utilitzar el nom oficial en exclusiva. I més encara si ens referim a la col·lectivitat de les persones o al territori (i no a l’estructura institucional, designada com a comunitat) i si remarquem, com reconeix l’Estatut d’Autonomia, que l’entenem com a “concepció moderna” del país: “on la tradició valenciana provinent de l’històric Regne de València es troba amb la concepció moderna del País Valencià i dóna origen l’autonomia valenciana”.

DOCUMENTACIÓ

Com cal presentar la documentació?

Z

1. Empleneu el formulari

Hem d’emplenar amb les nostres dades els formularis en PDF que es faciliten per a cada cas concret.

Z

2. Escolliu l'opció correcta

En els formularis, allà on hi ha diverses opcions de les quals hem de triar-ne una, es marquen en lletra cursiva, com ara:

Que he demanat una còpia / certificació de la inscripció en aquest registre d [indiqueu: naixement, defunció, matrimoni, …]

Z

3. Signeu el formulari

No us oblideu de signar el formulari imprès.

Z

4. Porteu el formulari per duplicat

Hem de fer dues còpies (poden ser un original o una fotocòpia o dues impressions idèntiques) de cada formulari: l’una, per a l’administració; l’altra ens la segellaran i la guardarem com a prova de presentació del document.

Z

5. Presenteu els formularis a l’administració

Presentarem les dues còpies en l’administració corresponent (en el registre d’entrada, si n’hi ha) o bé podem enviar-les per correu certificat.
Consulteu les adreces dels organismes oficials

Z

6. O envieu-lo per correu certificat

Si optem pel correu, enviarem una còpia per correu certificat amb avís de recepció i a l’oficina de Correus ens segellaran l’altra còpia. Amb l’avís de recepció, rebrem per correu una butlleta en què se’ns notificarà la data de recepció i el número de registre d’entrada. Un procediment alternatiu és el burofax, que té els mateixos efectes, però és més car.

Z

7. O amb certificat digital

Si tenim certificat digital, també podem presentar la sol·licitud, queixa o demanda de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de cada administració.

Z

8. O autoritzeu ACPV a actuar en el vostre nom

Si ho preferiu, podeu autoritzar-nos perquè des d’ACPV presentem la vostra petició, queixa o suggeriment en el vostre nom. Només cal emplenar aquesta autorització, si teniu signatura digital podeu enviar-nos-la signada junt a una còpia (PDF o fotocòpia) del vostre document d’identitat a tenimdrets@acpv.cat
Si no teniu signatura digital, haureu d’imprimir el document, signar-lo amb bolígraf i enviar L’ORIGINAL SIGNAT a ACPV (ACPV – Tenim Drets | Carrer Sant Ferran, 12 – 46001 – València)

 

Z

9. Oficina de Drets Lingüístics

Si la reclamació o suggeriment que volem presentar és respecte d’un comerç, una empresa o una persona o una administració, podem fer-ho mitjançant l’Oficina de Drets Lingüístics.

Formularis i contacte amb Tenim drets

Assessorament i atenció de consultes.

Us assessorarem sobre com exercitar els drets lingüístics que ens emparen.

Formularis - models de sol·licitudsContacte