Guia pràctica de drets lingüístics

 

En aquesta guia trobaràs informació simple i pràctica sobre com:
– adreçar-te i ser atès en català amb totes les administracions del País Valencià oralment i per escrit;
– fer les escriptures notarials i testaments, atorgar poders i triar una notaria que ho faça en català;
– fer en la nostra llengua inscripcions en registres públics (propietats immobiliàries, hipoteques, arrendaments, etc.);
– adaptar-te el nom al català, normalitzar-te la grafia dels cognoms (p. ex.: Dolç i no Dolz ni Dols; Corretger i no Correcher) o fins i tot traduir-te’ls;
– presentar reclamacions si no t’atenen bé i en la llengua oficial i pròpia del país, i obtenir empara de les instàncies oficials i de la societat civil.
Et facilitem uns formularis per a tots aquests tràmits en què només cal afegir les teues dades. I et donem instruccions clares perquè pugues fer cada pas amb la màxima confiança.
T’ajudem a fer tot això i un grapat de coses més perquè visques plenament en valencià i elimines les complicacions que t’ho impedeixen.