Actualització de dades

Et recordem la importància de tindre les dades de contacte actualitzades, especialment el teu correu electrònic i telèfon mòbil, per poder informar-te de totes les nostres novetats i iniciatives. Pots fer-ho des d’ací de manera molt senzilla.
Si no pots veure bé la secció pots accedir a l’àrea de socis/sòcies des d’aquest enllaç


El tractament de protecció de dades s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria. Podeu consultar la nostra política de privacitat


Amb el suport de