Programes Europeus Erasmus+

Acció Cultural del País Valencià

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.

Comprèn el període 2014-2020, obrint noves perspectives per al disseny de la mobilitat, així com per a la cooperació educativa europea i internacional.

Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació Conselleria d'Educació