Programes Europeus Erasmus+

Acció Cultural del País Valencià

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.

Comprèn el període 2014-2020, obrint noves perspectives per al disseny de la mobilitat, així com per a la cooperació educativa europea i internacional.

Training for Inclusion Territorial Language Education

Europe of Languages Network: Teacher Training for Inclusion Through Minority Languages

2020-1-ES01-KA201-082144El projecte “Young Women in action for emporwerment and culture” té com a principal objectiu la participació i implicació de les dones joves valencianes mitjançant un diàleg estructurat, amb la intenció d’abordar la lluita contra la discriminació per raó de gènere, així com promoure una inclusió social i laboral plena de la dona jove, generant una sèrie de propostes que englobaran tots els àmbits que recull l’estratègia valenciana de Joventut 2019-2023, en el seu apartat de perspectiva de gènere i feminismes.

Però a més a més pretén capacitar a les mateixes participants mitjançant tres vies de treball: l’apoderament de les dones joves, la inclusió i la igualtat.

https://donesjovesiigualtatacpv.wordpress.com/

Amb el suport de