Fes-te d’ACPV

Per a persones individuals, famílies o empreses/entitats. Empleneu les vostres dades al formulari de preinscripció. Si no pots visualitzar el formulari pots accedir des d’aquest enllaç


En el cas d’optar per la “Quota familiar” caldrà introduir al formulari de preinscripció les dades de la persona al cap de la unitat familiar i, al darrer pas, al camp observacions del formulari, s’introduiran les dades de la resta de membres que s’acolliran a la quota (parella i fills menors de 30). Hauran de figurar les dades següents: Nom i cognoms, data de naixement, NIF, telèfon i correu electrònic.


Si ja ets membre i vols actualitzar les dades pots accedir a l’àrea d’actualització de dades des d’aquest enllaç


El tractament de protecció de dades s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria. Podeu consultar la nostra política de privacitat


Amb el suport de