NO A LA LLEI ROVIRA

PER LA RETIRADA DE LA LLEI ROVIRA,  LA LLEI DEL GOVERN PP-VOX QUE RESTRINGEIX LA LLIBERTAT D’APRENDRE  EN VALENCIÀ

La proposició de llei que PP-VOX anomenen de llibertat educativa va contra el valencià. Llibertat educativa? Censura i imposició. La censura que el govern PP-VOX està imposant a qualsevol manifestació cultural en valencià arriba a les escoles. 

Parlen de llibertat, però qui només haurà triat són les famílies que neguen als seus fills i filles el dret d’aprendre valencià. És un pas més del PP-VOX per reduir l’ús del valencià i fer-lo desaparéixer. 

— A les comarques valencianoparlants només es garanteix que l’alumnat tinga l’assignatura de valencià. Tots els estudis d’ensenyament de llengües demostren que si una llengua minoritzada no té presència en altres àrees acadèmiques, a més de l’específica de llengua, és impossible que es produesca un aprenentatge suficient d’aqueixa llengua.

— Converteix l’alumnat de les zones de predomini lingüístic castellà en ciutadania de segona categoria. Es permet l’exempció d’estudiar valencià i es prohibeix que hi haja àrees en valencià, fins i tot en el cas que ho demanen les famílies. Seran ciutadans i ciutadanes valencianes a qui no se’ls haurà permés aprendre valencià.

— La llei, per tant, no compleix el mandat constitucional i estatutari perquè totes les ciutadanes i ciutadans, en finalitzar els estudis obligatoris, coneguen i puguen usar el valencià i el castellà en igualtat de condicions. Tots els estudis realitzats per diferents universitats, tant del País Valencià com d’altres zones bilingües del món, demostren que només en aquells programes lingüístics que donen una major presència al currículum a la llengua minoritzada, el valencià en el nostre cas, es garanteix aqueix coneixement equivalent.

— Aquesta llei provocarà desgavell, incertesa i inseguretat en alumnat i famílies i suposarà un augment de la càrrega de treball del professorat. En moments especialment sensibles del curs, com el d’admissió, matrícula, organització de grups i confecció d’horaris farà més complex el treball dels equips directius i de l’equip docent. A més, pot complicar, fins al punt d’impossibilitar, la distribució dels llibres de text; amb els canvis d’un curs a l’altre hi haurà llibres que no puguen aprofitar-se i les famílies es veuran perjudicades.

— La llei atempta directament contra els drets lingüístics de les persones valencianoparlants i castellanoparlants. A una part important de la població el sistema educatiu no li haurà facilitat el dret de conéixer el valencià i l’administració PP-VOX s’excusarà en això per negar-nos el dret a ser atesos i ateses en valencià.

En conclusió, és una llei que no té cap rigor pedagògic. Va en contra de tots els estudis que hi ha sobre ensenyament de llengües en zones bilingües, i no inclou cap argument didàctic.  Amaga l’objectiu real, que no és altre que la desaparició  de la llengua pròpia.

Des d’ACPV ens mobilitzem i estudiarem accions legals. No permetrem un atemptat i retrocés com aquest en l’ensenyament de la llengua pròpia.

PER LA RETIRADA DE LA LLEI ROVIRA

VOLEM LLIBERTAT PER APRENDRE I VIURE EN VALENCIÀ

Signa el manifest i mostra el teu rebuig


Tractament i ús de dades personals:

Amb l’enviament d’aquest formulari d’inscripció i de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE – 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell), autoritza que la seua adreça de correu electrònic, juntament amb les seues dades personals consten en un fitxer, la titularitat del qual és d’ACPV.  RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Acció Cultural del País Valencià. 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES: Recollir signatures per a l’adhesió al manifest ‘No a la Llei Rovira” i facilitar informació d’interès sobre l’entitat i informar els usuaris de les nostres activitats, esdeveniments i serveis. 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que li és exigible legalment, i són destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l’organització. 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Interés legítim de les parts per donar resposta a la sol·licitud d’informació. 

PERSONES DESTINATÀRIES DE LES VOSTRES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi haja una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals. 

ELS VOSTRES DRETS: Podeu revocar el consentiment i exercir els vostres drets d’accedir, rectificar, oposar-vos, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Acció Cultural del País Valencià. Sant Ferran, núm 12. 46001. València, a més d’acudir a l’autoritat de control competent (AEPD).


Amb el suport de