Monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Gandia)

PRÒXIMAMENT MATRÍCULA OBERTA

Aquest curs capacita per desenvolupar activitats educatives i d’oci en el temps lliure amb infants i joves. Permet l’obtenció del títol corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Curs impartit en valencià

Incorporació a la borsa de treball d’ACPV

Curs MAT a Gandia Juliol  2024

DISSABTES

De l’1 al  29 de juliol de de 2024

 

MÉS INFORMACIÓ

ESCOLA D’ANIMACIÓ FERRAN ZURRIAGA

escolaanimacio@acpv.cat   96 3157799 – 722593724

CONSELL DELS JOVES DE GANDIA

jovesgandia@cjg.es   96 2951200

Gandia juliol 2024

Data d’inici: 1 de juliol de 2024

Data de finalització: 29 de juliol de 2024

Data límit per la inscripció: 21 de juny de 2024

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Lloc: Consell dels Joves de Gandia

Preu: PENDENT DE DETERMINAR € (subvencionat per Consell dels Joves de Gandia i l’Ajuntament de Gandia).

Inscripció Curs MAT (Gandia)

PE 

IMPORTANT!

1. Per inscriure’s al curs cal fer primer l’ingrés de la quantitat de ___ €. (excepte en els casos de les persones membres del Consell dels Joves de Gandia o voluntàries)

Número de compte corrent: ES48 2100 0700 1202 0029 4927 de “La Caixa”

CONCEPTE: Escola Animació (Nom + MAT Gandia)

BENIFICIARI: ACPV

2. Una vegada fet l’ingrés cal omplir el següent formulari: https://forms.gle/Cwvur5jQJUcAZksR8
ATENCIÓ!
Al formulari cal adjuntar la fotocòpia del DNI, del SIP i el rebut de pagament. . Si no s’adjunta el rebut de pagament no es formalitzarà la matrícula del curs i, per tant, no quedarà reservada la plaça. I també en el cas de majors d’edat cal adjuntar el certificat negatiu de delictes sexuals.
– La plaça no està confirmada fins que no tingueu el correu de confirmació una vegada tanquem el període de matrícula.
– Anul·lar la matrícula: si voleu anul·lar la matrícula, s’haurà de fer sempre abans del tancament de la matrícula (abans del 31 de gener) Si no és així, no farem la devolució de l’import.
– En tancar el període de matrícula, l’Escola té el dret d’anul·lar els cursos, si no hi ha un mínim d’alumnes.

 

Si teniu problemes amb el formulari, envieu-nos un correu electrònic amb les vostres dades a escolaanimacio@acpv.cat

Monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

QUÈ ÉS?
Entenem l’educació en el temps lliure eixe conjunt d’activitats educatives que prestem en un entorn complementari a l’escola i la família. Aquest curs té com a principal objectiu la capacitació dels i les participants en l’organització, dinamització i avaluació d’activitats en el temps lliure educatiu, dirigides a l’infància i el jovent. L’alumnat aprendrà a implementar aquestes activitats des de les tècniques d’animació grupal i des de l’animació sociocultural i sempre en el marc de la programació general d’una organització i posant l’accent en l’educació en valors i donant una importància central a la seguretat i a la prevenció de riscos.

 

A QUI VA DIRIGIT?
Aquest curs es dirigeix a totes aquelles persones interessades en realitzar les funcions que s’atribueixen al monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seua participació, voluntària o remunerada, en projectes d’educació en el temps lliure.

 

QUINA DURACIÓ I ESTRUCTURA TÉ?
Els curs MATL té una duració de 310 hores i es divideix en dues etapes, una part lectiva i altra pràctica:

 1. ETAPA LECTIVA: 150 hores
  Formació presencial: 100 hores
  Aquesta part es desenvolupa al Centre Octubre consistent en sessions de formació impartides pel claustre de professors i professores de l’Escola d’animació d’Acció Cultural.Formació a distància: 50 hores
  Aquesta formació es desenvolupa mitjançant dos tipus d’activitats:
  Activitats on-line durant, ja siga durant la formació presencial o des de casa, i el treball pròpi de redacció de la memòria.
 2. ETAPA PRÀCTICA: 160 hores
  Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte d’educació en el temps lliure. Aquesta etapa es pot desenvolupar en
  alguna entitat proposada per l’alumnat o podràn escollir de la oferta de projectes de l’Escola ACPV.

 

QUÈ ANEM A APRENDRE?
El temari d’aquest curs ve determinat pels continguts del quatre mòduls que s’incloguen en el curriculum acadèmic i que estan establits al Annex I del Rea Decret 1537/201:

MÒDUL 1 – MF 1866_2: Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
MÒDUL 2 – MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil
MÒDUL 3 – MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure

 

COM ENS AVALUARÀN?
L’escola ACPV té desenvolupat un sistema d’avaluació continua basat en exercicis i dinàmiques, tant individuals com grupals, amb les que l’alumnat podrà comprovar la seua evolució educativa i comprovar si està adquirint les competències necessàries per superar el curs i obtindre la titulació que demostra l’adquisició de capacitats. Tanmateix durant el desenvolupament del curs podreu avaluar al professorat i anar millorant els curs segons aquest es desenvolupa.

 

QUINA TITULACIÓ OBTINDRÉ?
Una vegada superades les dues etapes i lliurada la memòria i una avaluació favorable per part del claustre del professorat dona l’accés al diploma de Monitor/a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que expedeix l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove)

 

CONDICIONS
Cal tenir 16 anys complerts a l’inici del curs.
L’assistència a totes les sessions presencials és obligatòria. L’absència a més de 16 hores de l’etapa lectiva suposa l’exclusió de l’avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva.

L’alumnat disposarà d’un any i mig (18 mesos) des de la superació de l’etapa lectiva per completar la resta de l’acció formativa. Per tant, caldrà lliurar la memòria de pràctiques dins d’aquest període.

L’alumnat pot anul·lar la matricula fins el dia de finalització del període de matrícula. Després ja no es tornarà cap import, excepte si és per causa mèdica documentalment justificada. En qualsevol cas, una vegada iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.