Curs de Formador/a d’animadors

Aquest curs et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Curs INTENSIU FORMADOR/A D’ANIMADORS

Curs de 60 hores a l’Octubre CCC

Dies:
Del 14 al 17 d’abril de 9h a 14h i de 16h a 21h.
El 9 i el 16 de maig de 9h a 14h.

Professorat amb una llarga i reconeguda trajectòria en el camp de l’animació.

Incorporació a la borsa de treball d’ACPV

Més informació

MATRÍCULA OBERTA EN EL CURS ABRIL/MAIG 2020

INSCRIPCIONS FINS AL 27 DE MARÇ 

Formulari d’inscripció Curs Formador/a d’animadors

IMPORTANT!  

Ingrés socis/sòcies: 115€ – no socis/sòcies: 125€ 

Número de compte corrent: ES48 2100 0700 1202 0029 4927 de “La Caixa”

CONCEPTE: Escola Animació (Nom + FORMADOR/A D’ANIMADORS)BENIFICIARI: Acció Cultural del PV

ATENCIÓ!

– El rebut de pagament s’adjuntarà al formulari en el mateix moment de la inscripció, si no, no es formalitzarà la matrícula del curs i, per tant, no en quedarà reservada la plaça.

– Una vegada envieu la inscripció, rebreu un correu amb les dades de la vostra inscripció. Si no rebeu aquest correu torneu a enviar el formulari o contacteu amb nosaltres.

– La plaça no està confirmada fins que no tingueu el correu de confirmació una vegada tanquem el període de matrícula.

– Canviar o anul·lar la matrícula: si voleu canviar d’horari, de grup o voleu anul·lar la matrícula, s’haurà de fer sempre abans del tancament de la matrícula. Si no és així, no farem la devolució de l’import.

– En tancar el període de matrícula, l’Escola el dret d’anul·lar els cursos, si no hi ha un mínim d’alumnes. En aquest cas us oferirem un canvi per un altra modalitat o la devolució de l’import de la matrícula.

Arxius PDF, JPG i DOC

Important

Abans d'enviar la inscripció del curs assegureu-vos que la vostra adreça electrònica estiga ben escrita al formulari. Una vegada l'envieu, us arribarà un correu a la vostra adreça amb la inscripció (pot tardar uns minuts). Si no hi heu rebut res, la inscripció no s'ha enviat correctament i l'Escola d'Animació no haurà rebut la vostra inscripció.
Assegureu-vos que teniu el correu. Gràcies.

El tractament de protecció de dades s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria

En enviar el formulari accepteu les condicions especificades

 

Formador/a d’animadors

DESCRIPCIÓ

Aquest curs et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

 

CONTINGUTS I DURADA

El curs de Formador/a d’Animadors te un total de 60 hores, repartides en un part lectiva (48h) i una pràctica ( (12h) Els continguts s’adequaran a allò establert al Decret 86/2015, de 5 de juny , del Consell, pel que es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana

S’organitzen d’esta forma:

Codi Mòduls formatius

Hores

Hores lectives

Pràctiques

Presencials

A distància

Actives

Memòria

MFFA0_1 Fonamentació i contextualització dels cursos bàsics d’animació juvenil en el marc sociocultural institucional i normatiu

12

MFFA0_2 Metodologia pròpia de la formació en animació

24

MFFA0_3 Programació, desenvolupament i avaluació de sessions formatives en cursos d’animació

12

MP0140 Mòdul de pràctiques

12

Subtotal

48

0

12

0

TOTAL

60 hores

 

PLACES

Màxim 30 persones.

 

REQUISITS PER ACCEDIR

Tindre el títol de Director/a o tindre formació en alguna de les matèries que s’imparteixen i haver complit 21 anys.

 

CALENDARITZACIÓ I HORARI

El calendari i els horaris s’acordaran de forma particular entre l’entitat que contracta el curs i l’Escola per organitzar la part part lectiva.

Part lectiva

La part lectiva es pot organitzar entre 5 i 12 sessions de 4 a 10 hores.

Part de pràctiques

La part de pràctiques es pot realitzar durant un període de 2 anys. L’Escola d’Animació facilitarà un llistat d’entitats on es poden fer les pràctiques, però també es poden realitzar en entitats que busquen els alumnes.

Processos

Una volta concretades i acordades les dates de sessions hi ha que comunicar el curs a l’IVAJ amb un mínim de dos mesos d’antelació a l’inici del curs.