Curs de Formador/a d’animadors

Aquest curs et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Curs impartit en valencià

Incorporació a la borsa de professorat de l’Escola

Curs INTENSIU FORMADOR/A D’ANIMADORS

Pròxima convocatòria del 14 al 27 de juny de 2022

Més informació

València Juny 2022

Data d’inici: 14 de juny de 2022

Data de finalització: 22 de juny de 2022

Data límit per la inscripció: 10 de juny de 2022

L’horari:  dies laborables de 16:00 h a 21:00 h.

Lloc: Octubre Centre de Cultura Contemporània – Carrer Sant Ferran, 12, València
 
Preu socis/sòcies: 100€ – Preu no socis/sòcies: 120€ 

Formador/a d’animadors

DESCRIPCIÓ

Aquest curs et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

 

CONTINGUTS I DURADA

El curs de Formador/a d’Animadors te un total de 60 hores, repartides en un part lectiva (48h) i una pràctica ( (12h) Els continguts s’adequaran a allò establert al Decret 86/2015, de 5 de juny , del Consell, pel que es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana

S’organitzen d’esta forma:

Codi Mòduls formatius

Hores

Hores lectives

Pràctiques

Presencials

A distància

Actives

Memòria

MFFA0_1 Fonamentació i contextualització dels cursos bàsics d’animació juvenil en el marc sociocultural institucional i normatiu

12

 

MFFA0_2 Metodologia pròpia de la formació en animació

24

 

MFFA0_3 Programació, desenvolupament i avaluació de sessions formatives en cursos d’animació

12

 

MP0140 Mòdul de pràctiques    

12

 
Subtotal  

48

0

12

0

TOTAL

60 hores

 

PLACES

Màxim 30 persones.

 

REQUISITS PER ACCEDIR

Tenir el títol de Director/a d’Activitats d’Oci i Temps Lliure, el títol de TASOC, o Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística o tindre formació en alguna de les matèries que s’imparteixen i haver complit 21 anys.

 

CALENDARITZACIÓ I HORARI

El calendari i els horaris s’acordaran de forma particular entre l’entitat que contracta el curs i l’Escola per organitzar la part part lectiva.

Part lectiva

La part lectiva es pot organitzar entre 5 i 12 sessions de 4 a 10 hores.

Part de pràctiques

La part de pràctiques es pot realitzar durant un període d’1 any. L’Escola d’Animació facilitarà un llistat d’entitats on es poden fer les pràctiques, però també es poden realitzar en entitats que busquen els alumnes.

Processos

Una volta concretades i acordades les dates de sessions hi ha que comunicar el curs a l’IVAJ amb un mínim de dos mesos d’antelació a l’inici del curs.