El centre

Per a la nostra escola, gaudirem d’un espai polifacètic on disposarem d’aules equipades amb els recursos tecnològics necessaris per des envolupar les classes, així com espai a l’aire lliure per portar endavant dinàmiques, jocs. L’Octubre ofereix tot un entramat d’oficines, seus de molt diverses entitats culturals, així com d’aules, sales d’exposicions, sales per a representacions musicals, teatrals i per a cinema…

És un element viu de cultura on podem trobar el Centre Carles salvador, la llibreria Fan Set ( antiga llibreria Tres i Quatre). Comptem amb les noves tecnologies, que converteixen l’Octubre en un centre d’irradiació cultural i cívica modern, operatiu i independent, capaç de respondre a les demandes socials i als grans reptes del segle XXI.