Equip humà

Lluci Juan (1987)

Animadora Juvenil.
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València.
Especialitat: Art.

Artista visual, professora d’art i animadora juvenil. Des de 2009 porta endavant el Taller d’Art (Aielo de Malferit), treballa a les escoles i ha exposat en diferents països. Ha rebut més d’una decena de premis d’art i realitza tasques de Jurat d’art, comissària d’exposicions… Realitza activitats d’oci i temps lliure per a joves relaciones amb l’art contemporani i la creativitat una bona càrrega de crítica, compromís social i cultura associativa.

https://sites.google.com/site/llucijuanartistavisual/
http://classesaltallerdart.blogspot.com.es/

Pau Vivas i López (1987)

Animador Juvenil
LLicenciat en Sociología i Ciències Polítiques

Animador Juvenil i associat, dinamitzador d’espais de participaciíó amb adolescents “Al 2007 vaig entrar per primer cop a una associació juvenil i vaig conèixer la potencialitat transformadora de la participació. Estic profundament convençut de la capacitat”

"Instrui-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços"

Lluís Vañó (1985)

Animador Juvenil
Llicenciat en Sociologia
Màster en Professor de Secundària

Monitor de granja escola i professor de Cicles Formatius en la família de serveis socioculturals i a la comunitat (Cicle de promoció d’igualtat de gènere, etc) “La participació en l’àmbit associatiu m’ha fet crèixer un sentit d’arrelament a la terra, a la cultura i a les tradicions. Aquella experiència esdevé ara en desig de formar a joves animadors que continuen aquesta tasca”.

Laura Ú. Pastor (1990)

Animadora juvenil
Llicenciada en Pedagogia i Psicopedagogia.
Màster en Professor de Secundària, especialitat en Orientació Educativa.

Dinamitzadora d’activitats culturals i artístiques. Realitza activitats d’oci i temps lliure infantil, juvenil per adults, tercera edat i persones amb diversitat funcional… Ha treballat com a coordinadora de gabinet psicopedagògic d’acadèmia d’estudis. És educadora especialitzada en educació viva. Formada amb el Master en neurociència cognitiva i necessitats específiques de recolzament educatiu.

@LPsicoped

Carles Monclús (1959)

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació
Diplomat en Magisteri

Actualment és Professor de l’especialitat d’Intervenció Sociocomunitària a l’IES Jordi de Sant Jordi el CF on imparteix el CF de Grau Superior d’Animació Sociocultura. És Professor associat del Departament de Didàctica i Organització escolar de la Universitat de València al Grau de Treball Social ( programes d’Animació Sociocultural i Educació Social) Va ser professor del Grau d’Educació Social i Pedagogia.

http://animaciosociocultural.wordpress.com
http://animacionet.blogspot.com
http://proganimaciosociocultural.blogspot.com.es
http://intervenciosocioeducativa-uv.blogspot.com.es
@culturieducacio

Ricard Català, (1958)

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, per la Universitat de València, 1981.
Professor d’Educació Secundària, amb l’especialitat d’Intervenció Sociocomunitària.

Actualment és Assessor tècnic docent a la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport), Professor tutor de la UNED al Centre Associat “Francisco Tomás i Valiente” de València amb “venia docendi”. Des de l’any 1985 fins a l’any 1995 va ser Director de l’Escola de Formació d’Animadors del Temps Lliure Juvenil de la Generalitat Valenciana.

http://vespradefesta.blogspot.com.es/

Maria Deltell (1990)

Animadora juvenil (Tècnica superior en animació sociocultural)
Graduada en Sociologia.

Actualment és membre de la junta directiva d’ACPV i coordina l’àrea de joves programant diferents activitats a l’any.També ha estat programadora de la casa de Cultura de Cruces (Barakaldo) i del Casal Jaume I de Monòver.
‘L’educació ha de ser crítica i transformadora per tal de que els nostres joves s’empoderen. Volem també una educació que transmeta els valors propis de la nostra cultura i la nostra terra’

facebook – @mariadeltell
Twiter – @mdeltell