Oferta de cursos formatius

Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure infantil i juvenil (MATL)

 

El curs de Monitor et capacita per desenvolupar activitats educatives en el temps lliure i en centres de vacances amb infants i joves i l’obtenció del títol corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Requisits per accedir: ser major de 16 anys.

Director/a d’Activitats de Temps Lliure infantil i juvenil (DATL)

 

Aquest curs et capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu i l’obtenció del títol corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Requisits per accedir: tindre el titol de MATL o ser major d’edat i acreditar experiència pràctica en activitats de temps lliure educatiu.

Curs de Formador/a d'Animadors

 

Et capacita per programar, impartir i avaluar sessions formatives en els cursos regulats per l’IVAJ i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Requisits per accedir:
Tindre el títol de Director/a o tindre formació en alguna de les matèries que s’imparteixen i haver complit 21 anys.

Cursos de Formació Permanent

 

Aquesta formació amplía i/o actualitza alguns dels continguts bàsics dels cursos de formació bàsica, en base a l’ideari d’ACPV i l’obtenció del certificat corresponent expedit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove).

Per accedir a aquests cursos és recomanable haver realitzat algun dels cursos de formació bàsica o estar realitzant activitats de temps lliure educatiu.