Cursos de formació permanent

Curso Monitor d'Escola Matinera

 

 

Cursos en col·laboració amb l'Escola Guillem Agulló

 

 

Associacionisme

 

Els cursos tenen la següent estructura (les persones matriculades poden assistir a un dels mòduls o a la totalitat del curs)

Mòdul 1. Aspectes bàsics de creació i funcionament d’una associació: redacció d’estatuts i obligacions fiscals i documentals (una sessió de 3 hores).

Mòdul 2. La planificació a les entitats: Elaboració de plans d’actuació o plans estratègics i avaluació ( dues sessions de 3 hores).

Mòdul 3: La comunicació a les associacions. Elaboració del pla de comunicació i ús de les xarxes socials (dues sessions de 3 hores).

Taller teatre social

 

Es tracta d’un Taller de teatre social