Cursos de formació permanent

Curs de Monitor de Menjador

 

 

Curso Monitor d'Escola Matinera

 

 

Cursos en col·laboració amb l'Escola Guillem Agulló

 

 

Associacionisme

 

Els cursos tenen la següent estructura (les persones matriculades poden assistir a un dels mòduls o a la totalitat del curs)

Mòdul 1. Aspectes bàsics de creació i funcionament d’una associació: redacció d’estatuts i obligacions fiscals i documentals (una sessió de 3 hores).

Mòdul 2. La planificació a les entitats: Elaboració de plans d’actuació o plans estratègics i avaluació ( dues sessions de 3 hores).

Mòdul 3: La comunicació a les associacions. Elaboració del pla de comunicació i ús de les xarxes socials (dues sessions de 3 hores).

Taller teatre social

 

Es tracta d’un Taller de teatre social