Presentat el manifest de la Plataforma Cívica per uns Mitjans Audiovisuals al Servei dels Ciutadans i la DemocràciaPresentat el manifest de la Plataforma Cívica per uns Mitjans Audiovisuals al Servei dels Ciutadans i la Democràcia

 

 

MANIFEST DE LA PLATAFORMA CÍVICA PER UNS MITJANS AUDIOVISUALS AL SERVEI DELS CIUTADANS I LA DEMOCRÀCIAPEL DESENVOLUPAMENT DEMOCRÀTIC I PLURAL DE LA TELEVISIÓ DIGITAL A LA COMUNITAT VALENCIANA.PEL DRET A LA INFORMACIÓ I LA PLURALITAT INFORMATIVAEN LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES DE TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTREPER PART DE LA GENERALITAT VALENCIANA Els ciutadans de la Comunitat Valenciana, com la resta de la Unió Europea, estem immersos en un procés de reconversió del sistema d’emissió i recepció dels senyals que ens permeten veure les televisions estatals, autonòmiques i locals. Aquest nou sistema de gestionar la recepció i l’emissió dels programes de televisió es coneix amb el nom de televisió digital terrestre (TDT) i representarà, de manera immediata, un canvi molt important per al context en què els ciutadans es relacionen amb els mitjans de comunicació i, en especial, amb la televisió. La implantació d’aquest nou sistema de televisió pretén unificar els senyals i la tecnologia amb què tots els ciutadans de la Unió Europea rebem i consumim la televisió. De manera directa, la implantació de la TDT suposa per al ciutadà del carrer la possibilitat d’accedir a molts més canals de televisió de manera gratuïta (com a mínim hi haurà 14 canals estatals, 8 autonòmics i 4 comarcals/locals, tots gratuïts i d’accés lliure). La televisió digital també augmentarà la qualitat de la imatge, eliminarà les dificultats actuals per a sintonitzar determinats canals i donarà accés a serveis interactius d’informació semblants als que es poden obtenir en Internet. La implantació de la televisió digital porta incorporades molts avantatges per als usuaris, però també implica la concessió administrativa de nombroses llicències d’emissió, la qual, en el cas dels canals autonòmics i comarcals que corresponen a la Comunitat Valenciana, és responsabilitat de la Generalitat Valenciana. En aquests moments, estan en procés de concessió els canals que durant els pròxims anys seran una realitat en les televisions de totes les llars valencianes, tant els canals gestionats per empreses privades, com els que seran gestionats pels ajuntaments. D’aquest repartiment de canals i la seua adjudicació per part de la Generalitat Valenciana depén el model de televisió digital que tindrem els valencians. Una societat democràtica moderna no pot existir sense uns mitjans de comunicació àmpliament disponibles i accessibles; que reflectisquen la naturalesa pluralista d’aquesta societat i que no estiguen dominats per cap punt de vista ni controlats per cap grup d’interés; que posen a l’abast dels ciutadans la informació perquè es decanten per opcions, per a si mateixos, i per a la societat, amb ple coneixement de causa, i que proporcionen el suport necessari perquè es produïsca el debat públic, i el desenvolupament de les societats democràtiques i participatives. Per contra, una societat que limita l’accés a la informació o la llibertat d’expressió a uns pocs privilegiats no és democràtica. El paper dels mitjans de comunicació lliures i plurals, fins i tot en el context de la informació comarcal o local, com és el cas de la majoria dels canals que s’han tret a concurs, és crucial per al funcionament democràtic de la societat valenciana, i per al desenvolupament de la nostra cultura i la nostra llengua. L’impuls i el projecte d’implantar la televisió digital en tota la Unió Europea va nàixer, precisament, amb la idea d’impulsar aquesta societat plural, lliure, participativa, democràtica i respectuosa amb les identitats que formen una Europa multicultural. Per aquesta raó, el govern del Partit Popular en la Generalitat Valenciana hauria de gestionar el repartiment de les llicències de televisió digital com un bé públic i d’interés general, i no seguir l’exemple que hem pogut constatar en les concessions realitzades en els casos de les comunitats autònomes de Madrid o de les Illes Balears, en què totes les llicències tretes a concurs s’han concedit a empresaris pròxims a l’entorn del Partit Popular, a l’Església i, en algun cas, a entitats o persones pròximes a la ultradreta espanyola.Per tot això, sol·licitem al senyor Francesc Camps, com a president de la Generalitat Valenciana i de tots els valencians i valencianes, que, tant en el procés de resolució de l’adjudicació de llicències per a l’explotació dels serveis de televisió digital terrestre per part d’empreses privades, com en la concessió als ajuntaments de la gestió de programes de televisió local amb tecnologia digital que en aquests moments estan en marxa i pendents de resoldre’s, garantisca el dret a la llibertat d’expressió (Constitució Espanyola, article 20.1.d.) i el dret a la informació (Constitució Espanyola, article 20.3) de tots els ciutadans i ciutadanes, i que, com a conseqüència d’això, assegure la pluralitat i la funció de servei públic dels mitjans de comunicació a la nostra comunitat


Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de