Legislació
PDFLlei AVL

Certificats de Llengua.
Generalitat de Catalunya i Generalitat Valenciana

DOCCertificats de llengua de la Generalitat de Catalunya
DOCCertificats de llengua de la Generalitat Valenciana

Concursos d’Ensenyament

DOCResolució 2001
DOCResolució 2003
PDFResolució 2004
  
DOCConsell d’Europa. Carta Europea de Llengües
PDFEstatut valencià
DOCEstatut de l’Institut d’Estudis Catalans
DOCLegislació estatal. Proposició no de llei de la Comissió d’Educació del Parlament espanyol, de 20 de maig de 1997

Lleis de Política Lingüística Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Sardenya i Itàlia

DOCLegge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
DOCLlei de Normalització Lingüística de les Illes Balears
DOCPromozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, legge regionale 11 settembre 1997
PDFLlei 1/1998 de 7 de gener, de politica llingüística
DOCLlei d’ordenació d’ús de la llengua oficial. Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 2, any 12 de 12 de gener de 2000
  
DOCLlei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià

Reglaments de Normalització Lingüística

DOCModel de reglament municipal d’us del valencià a les administracions locals
DOCReglaments d’usos lingüístics de la universitat
DOCReglaments lingüístics
DOCReglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Alcúdia
DOCRequisit lingüístic docent. Decret 62-2002

Toponimia i senyalització

DOCCanvis de denominació dels municipis del País Valencià
DOCDecret de toponimia de Catalunya
DOCDecret de toponimia del País Valencià
DOCToponimia de municipis i comarques del País Valencià
DOCL’ús de les llengües oficials en la toponimia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana DOGV 2227, 15 març 1994. Ordre d’1 de desembre de 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència
DOCReial decret 334/1982, de 12 de febrer BOE 50, de 27 de febrer, senyalització de carreteres, aeroports estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de les comunitats autònomes amb una altra llengua oficial distinta del castellà

Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de