Curs de Dinàmica de Grups i acció tutorial a SecundàriaLa Secció d’Ensenyament d’Ensenyament d’ACPV i el Centre Carles Salvador veuen la necessitat d’oferir al professorat de secundària ferramentes per tal de millorar la seua tasca docent. En aquest marc s’ha plantejat aquest curs, en col·laboració amb la Universitat de València. 

 

Destinataris: Professorat de secundària en especial aquell que té assignades funcions de tutoria de grup, i que fa l’ensenyament en valencià. 

Dates: 11, 13 de febrer de 2013 (18 a 21 h) , 15 de febrer de 2013 ( de 17,30 a 21 h.);  16 de febrer (de 9,30 a 14 h.) ; 18 i 20 de febrer (18 a 21 h)

Lloc: Octubre Centre de Cultura Contemporània

Docents:

 • Joan Maria Senent ( Titular d’universitat del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València)
   
 • Carles Monclús (professor associat del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València)

 

Objectius

 • ·Reflexionar sobre el grup-classe com a grup condicionat per la xarxa d’interaccions que s’hi produeixen.
   
 • ·Fer una anàlisi sobre la relació entre la cohesió del grup i la seua capacitat de treball col·lectiu.Ç
   
 • ·Facilitar al professorat instruments diversos que afavoresquen la cohesió del grup mitjançant el coneixement del seus membres.
   
 • ·Analitzar els tipus de conflictes que es produeixen als centres.
   
 • ·Fer una anàlisi sobre la gestió positiva dels conflictes a l’aula.
   
 • ·Oferir al professorat tècniques que possibiliten la resolució de conflictes i la col·laboració dins del grup.

 

Continguts

1. Concepte i tipologia de grup i agrupament.

2. La comunicació en els grups: Finestra de Johari, Cercles de Lewin, anàlisis de l’esquema de comunicació aplicat a situacions grupals.

3.Exercicis per fomentar la comunicació interpersonals.

4. Comunicació i estructures grupals en funció de l’edat i maduresa dels membres del grup.

5. Análisis de la cooperació grupal a partir de tècniques de simulació. Aspectes que afavoreixen o dificulten la cooperació.

6.  Eficacia i presa de decisions en les activitats grupals

7. El grup-classe. Característiques

8. Tècniques i jocs per afavorir el coneixement, la confiança i la comunicació en un grup educatiu.

9. L’acció tutorial a Secundària.

10. Els conflictes. Tipologia i origen dels conflictes a l’aula.

11.El treball de prevenció de conflictes.

 

Durada: 20 hores.  El curs serà certificat per la Universitat de València

Preu del curs:  35 euros per assistent.
El centre Carles Salvador emetrà un certificat d’aprofitament del curs. Les persones interessades en obtenir el Certificat Oficial de la Universitat de València hauràn de pagar la quantitat de 27,34 eurosaddicional en concepte de les taxes oficials.
Ingrés de la matrícula al número de compte corrent: 2100 0700 12 0200059677 de la Caixa de Pensions.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Organitza: Secció d’Ensenyament d’Acció Cultural PV- Centre Carles Salvador

Més informació: info@acpv.cat – 96 315 77 99 – Ext. 209 (Pilar Mollà)


Etiquetes: ensenyament

Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de