Acció Cultural felicita el govern valencià pel projecte l’Oficina de Drets LingüísticsACPV ofereix al Govern la seua col·laboració amb la nova Oficina per a divulgar els drets lingüístics dels valencians i vehicular les denúncies que l’entitat rep 

Així mateix, ACPV posa a disposició de l’Oficina la seua experiència en la matèria  

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha tingut coneixement que el Govern prepara un projecte de decret per a regular el funcionament de l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat, la qual estarà adscrita a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, amb l’objectiu que el Govern atenga els ciutadans víctimes de discriminació lingüística i prenga les mesures adients per a garantir la igualtat de tots els valencians en l’ús de les llengües oficials en l’àmbit autonòmic.

 

ACPV vol felicitar públicament el Govern valencià per la iniciativa, que va exactament en la direcció que la nostra entitat fa anys que reclama: que l’administració assumesca el paper que li correspon, com a garant dels drets dels ciutadans, i actue de manera activa i positiva per a evitar casos de discriminació i donar cobertura a les víctimes d’aquests.

Durant molts anys, ACPV ha fet un paper substitutori davant les polítiques antivalencianes dels anteriors Governs autonòmics, ja que els valencians no només no disposàvem de cap canal d’informació sobre els nostres drets lingüístics, ni de cap via per a l’assessorament i la denúncia, sinó que a més era la mateixa administració autonòmica la primera a vulnerar aquests mateixos drets. Per això, durant dècades ACPV ha treballat en aquest àmbit en una doble direcció complementària:

–  Servei Jurídic d’ACPV: hem posat a disposició dels valencians el nostre Servei Jurídic, i també hem intervingut de manera activa com a entitat, interposant directament denúncies i recursos, molts dels quals hem guanyat.

–  Secció de Política Lingüística d’ACPV: hem creat un grup de treball intern format per socis competents en la matèria que han dissenyat documents divulgatius (com la “Guia de Drets Lingüístics”) i propostes legals (com el document “Per una nova i efectiva Llei d’Igualtat Lingüística. Principis bàsics i àmbits d’actuació pràctica”, presentat el març de 2015 amb les universitats públiques valencianes, i assumit per cada vegada més agents socials). 

ACPV es compromet a continuar i millorar aquest treball, amb un nou impuls de la nostra Oficina de Drets Lingüístics i de les campanyes de divulgació i informació, i posem a disposició del Govern valencià i de la nova Oficina autonòmica tota la nostra experiència, acumulada amb molts anys de treball, en tres àmbits: el jurídic, el de la informació i sensibilització ciutadanes i el de la vehiculització de denúncies, i el de l’elaboració de documents i de propostes positives. Per això, ACPV demanarà una reunió al director general de Política Lingüística per avançar en aquesta direcció.


Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de