ACPV considera necessari el decret d’usos institucionals i administratius


logo-acpv-roig

L’entitat contesta al Consell Jurídic Consultiu

Després d’haver conegut el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre el decret d’usos institucionals i administratius del valencià presentat pel Govern valencià, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) vol fer pública la seua valoració:

1.- El decret d’usos institucionals i administratius de les llengües oficials de l’Administració és al nostre parer una norma absolutament necessària, perquè la situació sociolingüística del valencià pateix una situació de discriminació i desigualtat molt greus respecte a l’altra llengua oficial al País Valencià, el castellà, tant pel que fa a les dades de coneixement com, sobretot, a les d’ús en tots els àmbits, i particularment en els públics.

 

2.- Els tribunals han acceptat mesures que podríem definir de discriminació positiva, i que en realitat són mesures correctores per a igualar drets des del punt de vista pràctic i real. Parlem d’accions positives en favor de col·lectius discriminats o que pateixen desigualtat per diferents raons, com joves o dones. Per tant, simplement es tracta d’aplicar igualment accions positives en favor del col·lectiu de valencianoparlants, atenent que, primer, és la majoria estricta en el conjunt del País Valencià i, segon, que el valencià és llengua oficial.

3.- El text del decret redactat pel Govern valencià és plenament respectuós amb el dret dels valencians a usar, si així ho desitgen, el castellà en la seua relació amb l’administració pública valenciana. No tracta, per tant, de discriminar ningú, sinó precisament posar fi a la discriminació que patim els valencianoparlants i que tots els valencians puguem rebre un tractament igual per part de la nostra administració.

4.-No podem perdre de vista una premissa fonamental: l’administració pública és un servei públic i els funcionaris estan al servei dels ciutadans. I som els ciutadans els que, amb els nostres impostos, paguem l’administració pública i el sou dels funcionaris. Per tant, l’administració està al servei dels valencians, independentment de quina llengua oficial parlen.

5.-Des del punt de vista estrictament jurídic, el text del decret és respectuós amb la norma legal: compleix escrupolosament la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). Per tant, el Govern valencià no té cap obligació d’atendre cap requeriment que no assenyale una il·legalitat o un incompliment de la norma legal. I aquest no és el cas.

6.- Volem destacar el fet que justament els consellers autors del gruix de l’informe són els nomenats pel Govern valencià del PP. ACPV entén que les condicions del seu nomenament no van ser precisament garantia d’imparcialitat i neutralitat polítiques, i que no es poden perdre de vista a l’hora de valorar els seus dictàmens.

ACPV, per tant, considera que el Govern valencià ha de mantenir el text del decret d’usos institucionals i administratius del valencià, i demana al Consell Jurídic Consultiu més sensibilitat amb la llengua pròpia dels valencians, i el seu suport a la igualtat lingüística i de tracte de tots els valencians davant l’administració.


Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de