Garantim la pluralitat lingüísticaAcció Cultural del País Valencià, junt amb diverses entitats en defensa de les llengües pròpies diferents del castellà, planteja una proposta amb sis compromisos concrets per a construir una societat basada en la llibertat, la igualtat i la democràcia. Aquestes reivindicacions s’inclouen en el manifest La pluralitat lingüística: llibertat, igualtat i democràcia.

El dret de les persones a utilitzar la seua llengua és un dret humà. Les llengües són un signe de diversitat, no hi ha cap llengua que siga superior a un altra. Espanya és un estat multilingüe. El 45% de la població viu en territoris amb un idioma propi diferent del castellà, però la desigualtat d’aquestes llengües respecte al castellà és evident.

El coneixement de la llengua de cada comunitat no és un requisit per a accedir a l’administració pública, a l’administració de justícia, a les forces de seguretat. Exigim la formació dels funcionaris en les llengües pròpies, l’ús en les pàgines oficials de l’estat i el seu reconeixement internacional.

També hem de posar fi a la imposició legal del castellà en la normativa econòmica, en l’etiquetatge de productes, a l’hora de pagar impostos, multes, taxes… L’estat espanyol ha de complir els acords internacionals que ha ratificat i les recomanacions del consell d’Europa.

És el moment en què totes les parts han de manifestar-se per a acabar amb la discriminació lingüística actual. El govern ha d’estendre a totes les llengües de l’estat els drets i deures de què fins ara només s’ha beneficiat el castellà.

Per tot això, les entitats que treballem pel català, juntament amb altres entitats socials de l’estat inclouen aquestes reivindicacions en el manifest “La pluralitat lingüística: llibertat, igualtat i democràcia”, del qual va sorgir una proposta no de llei que es debatrà al congrés dels diputats.

Garantim una societat justa, veritablement plural i democràtica.Etiquetes: pluralitat lingüística

Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de