Últims dies per a inscriure’s al Congrés de Llengües i Interculturalitat en què poden reconéixer-te 2 crèdits ECTSEl 21 de gener finalitza el termini per a inscriure’s al Congrés de Llengües i Interculturalitat que es durà a terme del 3 al 8 de febrer a la Facultat de Ciències de la Salut de la UJI. Per qui s’inscriga a través de l’UJI, l’assistència al Congrés té reconeguts 2 crèdits ECTS.

El Congrés de Llengües i Interculturalitat ha estat organitzat per la Universitat Jaume I (a través del Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat) i Acció Cultural del País Valencià (ACPV); i amb la col·laboració del Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE). Pretén ser un punt d’intercanvi d’experiències que abraça quatre ponències marc amb dos tallers i una taula redona, bastits sobre tres pilars.

El Congrés és gratuït i el pròxim divendres 21 de gener a les 14 hores serà el darrer dia per tal d’inscriure’s.

  • Confirmació de les les inscripcions a través de l’SLT: 25 de gener de 2022, a les 14 h
  • Confirmació de les les inscripcions a través del CEFIRE: 30 de gener de 2022

Reconeixement de crèdis ECTS

Per a les persones inscrites a través de l’UJI, l’assistència al Congrés té reconeguts 2 crèdits ECTS. Per sol·licitar-los caldrà especificar-ne l’interès en el moment de la inscripció al Congrés, opció a la qual s’accedeix a través del formulari electrònic UJI d’inscripció o del CEFIRE.

Quins són els requisits per obtindre els crèdits ECTS?

Passat el Congrés, havent assolit el 80 % del total d’hores, cal lliurar dins el termini previst un resum o memòria (infoslt@uji.es), amb una extensió entre 8 i 10 pàgines, a l’entorn de tots i cadascun dels tres eixos sobre els quals gira el Congrés.

El termini per al lliurament del treball o la memòria (infoslt@uji.es) es tancarà el dia 25 de febrer, a les 14 hores.

El Servei de Llengües i Terminologia, una volta revisades les signatures d’assistència i la memòria o el resum, emet un certificat de la realització de l’activitat en què espefica que és convalidable per dos crèdits.

Quins tràmits he de fer perquè se’m reconeguen oficialment els crèdits?

Amb el certificat convalidable per crèdits cal fer una sol·licitud a través del registre electrònic de la Universitat Jaume adreçada al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, que reconeixerà oficialment els crèdits a l’efecte del còmput total de crèdits de la titulació.

TOTA LA INFORMACIÓ I LES INSCRIPCIONS


Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació Conselleria d'Educació