ACPV formarà part del consell social de les llengüesAcció Cultural del País Valencià (ACPV) formarà part del Consell Social de les Llengües, per invitació de la Consellera d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit, a Anna Oliver, presidenta de l’entitat.

Arran d’aquesta invitació, Anna Oliver i Toni Gisbert, presidenta i secretari d’ACPV, respectivament, s’han reunit amb el Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per a intercanviar opinions i reflexions entorn de la necessitat d’impulsar mesures per a incrementar l’ús social del valencià, i del paper que el Consell Social de les Llengües pot fer en aquesta direcció, així com de la voluntat d’ACPV de participar-hi en tant que puguem col·laborar en el disseny i impuls d’accions concretes i positives.

Tot i que la nostra entitat és plenament conscient que el Consell és un òrgan consultiu, entenem que forma part de la nostra funció el sentit de col·laboració perquè aquest òrgan siga un instrument útil per a l’extensió de l’ús social del valencià. ACPV, d’acord amb un pla estratègic per àmbits i amb accions concretes, podrà, com a membre del Ple del Consell, proposar accions que complementen o completen les ja previstes i treballar, principalment, per garantir la seua implementació concreta, així com la seua posterior avaluació i, si és el cas, aprovació o correcció. I en eixe sentit ACPV recollirà les propostes que puga rebre la seua massa social, i també d’associacions i entitats que comparteixen la preocupació per la llengua i la cultura, a fi d’elevar-les al debat del Consell.


Etiquetes: ACPV llengua

Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de