Convocatòria d’assemblea ordinària d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV)La Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), per acord de la seua reunió de 17 de juny de 2022, convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’entitat, que tindrà lloc el divendres 15 de juliol de 2022, a la seu social de l’associació al carrer Sant Ferran núm. 12 de València, a les 17,30h en primera convocatòria i a les 18h en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Salutació de la Presidenta i justificació de la convocatòria

2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior

3.- Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’exercici 2021

4.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes i balanços de l’exercici 2021

5.- Informe i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva exercici 2021

6.- Informe econòmic. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost i les previsions econòmiques període 2022

7.- Presentació del projecte 2022 d’activitats, i aprovació, si s’escau

8.- Altres qüestions

A l’assemblea ordinària podran participar totes les persones associades que estiguen al corrent de les seues quotes a data 30 de juny de 2022.

Si desitgeu consultar la documentació amb antelació a l’assemblea, podeu fer-ho acudint al departament d’Administració de la nostra seu central, el qual  us la facilitarà, prèvia acreditació que sou membres de l’entitat. Posteriorment, la documentació aprovada es farà pública al nostre portal de transparència

Anna Oliver Borràs, Presidenta

Antoni Gisbert Sempere, Secretari


Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb el suport de