Curs de Director/a d’Activitats d’Oci i Temps Lliure

CURS DE DIRECTOR O DIRECTORA D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL

Del 20 d’octubre de 2023 al 28 de juny de 2024

Més informació

Aquest curs capacita per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

És la titulació necessària per tal d’estar de responsable d’un programa, campament o projecte d’activitats de temps lliure infantil o juvenil i un requisit per al professorat de les Escoles d’Animació.

Curs impartit en valencià

Incorporació a la borsa de professorat de l’Escola

Data d’inici: 20 d’octubre de 2023

Data de finalització: 28 de juny  de 2024

Divendres de 16,30 a 20,30 h. 

20 I 27 d’octubre,  3,10,17 i 24 de novembre

1,15  de desembre

27,28 i 29 de desembre (matí i vesprada)

12,19 i 23 de gener de 2024

2, 9,  16 i 23 de febrer de 2024

1,8, 22 de març de 2024

12, 19 i 26 d’abril de 2024

3,10,17 ,24 i 31de maig de 2024

7, 14 i 21 de juny de 2024

Lloc: Octubre Centre de Cultura Contemporània – Carrer Sant Ferran, 12, València
 
Preu: 250€ 
Preu socis/sòcies o que hagen cursat el curs MATL en la nostra Escola: 235€

Formulari d’inscripció Curs de Director/a d’Activitats d’Oci i Temps Lliure

IMPORTANT!

Ingrés socis/sòcies o que hagen cursat el curs MATL en la nostra Escola:  235€ – No socis/sòcies: 250€ 

Número de compte corrent: ES48 2100 0700 1202 0029 4927 de “La Caixa”

CONCEPTE: Escola Animació (Nom + DIRECTOR ACTIVITATS)BENIFICIARI: Acció Cultural del PV

ATENCIÓ!

– El rebut de pagament s’adjuntarà al formulari en el mateix moment de la inscripció, si no, no es formalitzarà la matrícula del curs i, per tant, no en quedarà reservada la plaça.

– Una vegada envieu la inscripció, rebreu un correu amb les dades de la vostra inscripció. Si no rebeu aquest correu torneu a enviar el formulari o contacteu amb nosaltres.

– La plaça no està confirmada fins que no tingueu el correu de confirmació una vegada tanquem el període de matrícula.

– Canviar o anul·lar la matrícula: si voleu canviar d’horari, de grup o voleu anul·lar la matrícula, s’haurà de fer sempre abans del tancament de la matrícula. Si no és així, no farem la devolució de l’import.

– En tancar el període de matrícula, l’Escola el dret d’anul·lar els cursos, si no hi ha un mínim d’alumnes. En aquest cas us oferirem un canvi per un altra modalitat o la devolució de l’import de la matrícula.

Arxius PDF, JPG i DOC

Important

Abans d'enviar la inscripció del curs assegureu-vos que la vostra adreça electrònica estiga ben escrita al formulari. Una vegada l'envieu, us arribarà un correu a la vostra adreça amb la inscripció (pot tardar uns minuts). Si no hi heu rebut res, la inscripció no s'ha enviat correctament i l'Escola d'Animació no haurà rebut la vostra inscripció.
Assegureu-vos que teniu el correu. Gràcies.

El tractament de protecció de dades s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria

En enviar el formulari accepteu les condicions especificades

Director/a d’Activitats d’Oci i Temps Lliure

REQUISITS

a) Estar en possessió del Diploma de Monitor o Monitora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil o equivalent.

b) Ser major d’edat, en la data d’inici del curs.

 

ESTRUCTURA

El curs de director o directora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil tindrà una duració de 410 hores, s’adequarà al que estableix l’annex II del Reial Decret 1697/2011, de 18 d e novembre, per al Curs de Direcció i Coordinació d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, i contindrà els mòduls formatius següents:

a) MF1867_2. Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores).

b) MF1868_2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure (60 hores).

c) MF1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil (120 hores).

UF1947. Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l’entorn social (50 hores).

UF1948. Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores).

d) MF1870_3. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores de temps lliure (80 hores).

e) MP0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (120 hores).

 

Mòduls formatius

Codi Mòdul formatiu Hores Distància
MF1867_2 Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil. 30 h  
MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure. 60 h  
MF1869_3 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil. 120 h 36 h
UF1947 Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l’entorn social (50 h)  
UF1948 Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure. (70 h)  
MF1870_3 Coordinació i dinamització de l’equip de monitors/es de temps lliure 80 h 24 h
MP0410 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. 120 h  

Observacions: Atés que el Curs que convoquem està dirigit a persones que estiguen en possessió del Diploma de Monitor o Monitora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil o equivalent, estaran exemptes de realitzar mòduls formatius MF1867_2 i MF1868_2.

 

DIPLOMA

L’alumnat de les escoles d’animació juvenil i entitats locals, que assistisca al curs de Director o Directora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil regulat en el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, i supere l’avaluació corresponent, tindrà dret a l’obtenció del diploma acreditatiu de la formació adquirida.