Intercanvis de centres educatius del País Valencià amb centres de CatalunyaIniciativa que té per objectiu potenciar els intercanvis escolars (epistolars, telemàtics, presencials…) entre alumnes de primària i de secundària de centres educatius.

Una de les raons d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) són els intercanvis culturals en tots els seus àmbits, amb l’objectiu de crear dinàmiques positives de coneixença i relació entre societats que comparteixen interessos i necessitats, i una relació històrica.

En aquest sentit, ACPV, des dels seus inicis, sempre ha fomentat els intercanvis entre centres educatius dels diferents territoris de llengua catalana, ja que la normalització de les relacions i la coneixença entre els més joves, és una aposta de futur.

Més concretament, respecte als intercanvis escolars que promou ACPV, aquests responen a diferents objectius:
-d’una banda, motivar l’alumnat i implicar-lo en el seu procés d’aprenentatge, mobilitzar les seves competències i suscitar comportaments i actituds positives;
-de l’altra, potenciar l’ús de la llengua en el conjunt dels territoris del domini lingüístic tot generant situacions reals de comunicació;
-i, finalment, afavorir el coneixement mutu i el diàleg interterritorial, ampliar el coneixement de l’espai geogràfic, històric, cultural i literari, intercanviar experiències, educar en la consciència de la unitat lingüística i el respecte per la diversitat dialectal.

En aquests intercanvis busquem una col·laboració estreta entre els centres educatius, el professorat i les associacions de pares i mares, buscant la seua implicació activa.

El programa d’intercanvis entre instituts de Catalunya i del País valencià és important per tal de fomentar la unió entre els dos territoris.

Es poden preveure diferents tipus d’intercanvis:

Intercanvi epistolar, activitat que genera una situació de comunicació real d’ús de la llengua escrita, que permet el coneixement i l’intercanvi d’informacions a distància, l’alumnat pot fer de corresponsal del seu territori, de la seva cultura popular, de la seva literatura, etc. A més, cal tenir present que les noves tecnologies possibiliten l’intercanvi en suports diversos: correu electrònic, audiovisuals, blogs, xats i altres eines.

Intercanvi presencial, que permet descobrir el territori i el seu patrimoni literari, cultural, natural, històric, arquitectònic…, establir vincles i apropar les vivències entre nois i noies que parlen la mateixa llengua, però que viuen situacions sociolingüístiques diferents i en indrets a vegades allunyats geogràficament. També fa possible treballar les variants dialectals i fer pedagogia de la diversitat, del respecte i de la participació.

Intercanvi virtual, que facilita la possibilitat de compartir i d’intercanviar experiències d’aula sense limitar el nombre de participants, permet fer treball en xarxa entre l’alumnat dels diversos territoris amb suports diversos: audiovisuals, vídeo digital, videoconferència en directe, blocs, trobades virtuals i altres eines.

INTERESSATS EN INTERCANVIS EN CENTRES DE CATALUNYA

Cliqueu en aquest enllaç i ompliu el formulari:
http://www.xtec.cat/web/projectes/projectes_llengua_catala_intercanvi_catala_formulari

Més informació:
pepa@octubre.cat
Deixeu-nos les vostres dades i ens posarem en contacte amb vosaltres


Amb la teua col·laboració continuarem promocionant la llengua, la cultura i els valors de progrés.

Ajuda’ns a tindre més força.

Fes-te’n sòcia/soci d’ACPV!

Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació Conselleria d'Educació