collage
Més de 1,000 €

Llibres (1)

Diccionari Català-Castellà-Llatí

 

 collage

 

 

TítolDiccionario catalan-castellano-latino / por don Joaquín Esteve… don Joseph Belvitges… y D. Antonio Juglá y Font..
Autor: Esteve, Joaquín, 1743-1805
Publicació: Barcelona [Imp. de la Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi.- Tecla Plá], [1805-1830]
Descripció: 2 vol.; 31 x 21 x 6 cm. Vol. I 419 pàgs, Vol II: 429 pàgs. Enquadernat amb pell. Llom amb línies daurades i inscripció identificativa. Dos volums enquadernats junts en foli de volum petit (230 x 320) Marroc vermell.
Matèria: Català — Diccionaris – Castellà / Llatí. Català — Diccionaris poliglots  
Autor(s) addicional(s): Bellvitges, Josep / Juglá y Font, Antonio

Ens trobem davant d’un diccionari trilingüe català-castellà-llatí que intenta superar la mera llista d’equivalències entre llengües amb la inclusió, per primer cop, de dialectalismes (amb la marca territ) i de moltes parèmies. Dins de les parèmies són abundosos els refranys i les locucions, però encara ho són molt més les frases fetes.

Encara que l’obra ha estat avaluada com una eina que havia de servir sobretot per a l’aprenentatge del castellà, també cal considerar-lo un factor de dignificació i sistematització de la llengua catalana i un precedent molt important del Diccionari de P. Lavèrnia, de 1839. No és simplement casual, doncs, que a l’interior del Diccionari del 1803, el primer propietari hi conservés el prospecte de promoció del de 1839.

El paper és de Capellades, de molta qualitat, amb la filigrana ben visible. I l’estat de conservació de l’exemplar és excepcional.

 

Donació de Joan Manuel Tresserras.

 

Donatiu: 1.000 euros

alt alt
alt alt
alt alt
alt